Home / Actueel / Uncategorized / Veldbezoek collectieve aanpak inspireert Brusselse politici

Veldbezoek collectieve aanpak inspireert Brusselse politici

Op woensdag 24 juli bracht een grote delegatie van het Europees Parlement een veldbezoek aan Nederland. De gasten kwamen uit zes lidstaten en uit zowel de landbouw- als de milieucommissie van het parlement. Zij konden met eigen ogen zien dat met een collectieve aanpak boeren én natuur profiteren van maatregelen voor biodiversiteit. BoerenNatuur zet daarom in op een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarin de collectieve aanpak binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt uitgebouwd naar eco-regelingen.

Boer en natuur profiteren van gebiedsgerichte aanpak
Agrarisch collectief West-Brabant en Vogelbescherming Nederland namen de Europarlementariërs mee in het succesverhaal van het PARTRIDGE project in voorbeeldgebied Oude Doorn. In dit project werken boeren, burgers, jagers en natuurbeschermers uit het gebied samen om het leefgebied van de patrijs te herstellen. Boeren doen vrijwillig mee en nemen maatregelen voor de patrijs en krijgen daar een vergoeding voor. Zo worden in Oude Doorn met de aangelegde keverbanken en bloemenblokken insecten aangetrokken. Dit levert voor de natuur voedsel op voor kuikens van akkervogels en biedt gelijktijdig voor de boer een natuurlijke vorm van plaagbestrijding en bestuiving. Met als resultaat betere kansen voor de patrijzen in het gebied. Frans van Alebeek, projectleider PARTRIDGE van Vogelbescherming Nederland: “We hopen dat de Europarlementariërstijdens dit bezoek zijn geïnspireerd over hoe het anders kan.”

Maatwerk met een collectieve aanpak
Tijdens een lunchpresentatie nam Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, de Europarlementariërs mee in de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Door deze aanpak is maatwerk per gebied mogelijk en worden maatregelen afgestemd op de natuur én het landbouwsysteem in het betreffende gebied. Deze aanpak blijkt voor de boer motiverend, omdat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor het realiseren van het doel in het gebied. De boeren die de Europarlementariërs in het veld rondleidden beaamden dit en zij vertelden enthousiast over de maatregelen die zij namen en waarom. In Nederland werken in totaal 40 agrarische collectieven met gebiedspartijen samen aan een meer natuurinclusieve landbouw via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Inspiratie voor nieuw GLB
Alex Datema: “de Europarlementariërs hebben tijdens het veldbezoek kunnen zien dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over meer gaat dan alleen de inkomenspositie van boeren, markt en prijsafspraken; het gaat ook over biodiversiteit en milieu.” Momenteel schrijven alle EU-lidstaten hun eigen Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De definitieve plannen worden beoordeeld door zowel de landbouw- als de milieucommissie van het Europarlement. De aanwezige leden van deze commissies hebben een goede indruk gekregen van de gebiedsgerichte benadering in Nederland en de betekenis voor boeren én natuur en nemen dat hopelijk mee in de beoordeling van de plannen en de ontwikkeling van het nieuwe GLB.

Meer informatie: Willemien Geertsema – wgeertsema@boerennatuur.nl

26 juli 2019
Deel dit bericht