Home / Actueel / Uncategorized / Uitbetaling ANLb over het beheerjaar 2020: meer beheer en iets hoger percentage uitbetaald dan jaar eerder

Uitbetaling ANLb over het beheerjaar 2020: meer beheer en iets hoger percentage uitbetaald dan jaar eerder

Begin februari 2021 ontvingen de 40 agrarische collectieven hun uitbetaling van het agrarische natuur- en landschapsbeheer (ANLb) 2020  van RVO.nl. Collectieven hadden gebiedsplannen ingediend bij de twaalf provincies voor het beheer van agrarische natuur en landschapselementen in 2020 met een totale vergoeding van iets meer dan 77Mln€. Van dit aangevraagde budget is 99,77% uitbetaald. Dat is goed nieuws! Want dit betekent dat bijna al  de agrarische collectieven en de ondertussen bijna 11.0000 deelnemers aan het ANLb het beheer goed hebben uitgevoerd en samen heel goed werk hebben geleverd.

ha (uitbetaald)uitbetaald bedrag% uitbetaald
201769.989 € 52.599.84099,35%
201876.889 € 61.461.14099,50%
201983.990 € 71.212.28699,75%
202088.795 € 77.022.03599,77%

Ontwikkeling in hectares ANLb en uitbetaalde beheervergoeding 2017-2020 | Bron: RVO.nl

Het beheerde oppervlakte in het ANLb in 2020 ten opzichte van 2019 is gegroeid met 4.804 hectare. Dat is zo’n 15% groei ten opzichte van het oppervlakte in 2019. Het grootste oppervlakte-aandeel in het ANLb wordt beheerd binnen het leefgebied Open grasland voor voornamelijk onze weidevogels De relatieve toename in oppervlakte is echter het grootst in leefgebied Open akker en in de Categorie Water. Deze toename is in lijn met signalen vanuit bijna alle collectieven dat er nog steeds veel boeren willen aansluiten bij het ANLb. Steeds meer akkerbouwers ontdekken hoe het ANLb is in te passen in hun bedrijfsvoering, mede vanwege de voorbeelden van andere deelnemers. En op steeds meer plekken gaan waterschappen samen met de collectieven aan de slag voor schoner water en robuustere waterhuishouding in het agrarisch gebied. Het ANLb en ook de uitbreiding daarvan de afgelopen jaren is mogelijk gemaakt door de inzet van extra financiering vanuit het ministerie van LNV (Europees landbouwbudget) en de provincies en waterschappen (cofinanciering).

Meer informatie: Willemien Geertsema (wgeertsema@boerennatuur.nl)

8 februari 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in: