Home / Actueel / Uncategorized / Tijd voor het landschapselementen onderhoud

Tijd voor het landschapselementen onderhoud

In de winter is het, als het drukke seizoen achter de rug is, tijd voor het landschapselementen onderhoud. Dit is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan singels, bomenrijen en poelen. Dit onderhoud is niet jaarlijks, maar wordt elke 5 a 8 jaar uitgevoerd. Maar wat is dat onderhoud, waarom is dat nodig?  

Poelen, singels en bomenrijen

Poelen, singels en bomenrijen vervullen een belangrijke functie in ons landschap. Het zorgt voor een gevarieerd landschap waarin verschillende dier- en plantsoorten in leven. Goed voor de biodiversiteit dus. Daarom moeten ze goed onderhouden worden. Want doe je niets, dan groeien de poelen dicht en worden de singels rijen met oude bomen waaronder struiken geen licht meer krijgen. Kortom, wil je poelen met open water behouden en houtsingels met een goede opbouw, dan moet erin geschoond en gezaagd worden. Zo houd je een mooie opbouw met elzen, meidoorn, vlier, bramen en varens. 

Schonen en zagen

Eens in de acht tot tien jaar moet een poel geschoond worden. Dat gebeurt met een open bak zodat het water er weer uit vloeit. Ongeveer een kwart van de poel laat de eigenaar in stand. Dat stuk wordt bij het schonen ontzien om het leven in de poel niet teveel te beschadigen. Door het schonen komt er weer ruimte voor open water en dat is belangrijk voor het onderwaterleven. Door snoeien en terugzagen komt er weer licht in de singel. Bovendien worden veel bomen ouder als je ze terug zaagt.

Factsheets

Voor dit landschapselementen onderhoud zijn verschillende ANLb beheerpakketten die deelnemers bij het collectief af kunnen sluiten. De collectieven hebben voor elk specifieke beheer factsheets gemaakt zodat elke deelnemer de juiste kennis heeft voor het juiste beheer.

Bron van de tekst: Collectief Groningen West

15 december 2020
Deel dit bericht