Home / Actueel / Uncategorized / Terugblik kenniskring natte dooradering

Terugblik kenniskring natte dooradering

Op 24 september 2019 was er weer een kenniskring natte dooradering ditmaal bij Alblasserwaard –  Vijfheerenlanden. Verschillende collectieven, RAVON, B-ware en provincie Zuid-Holland spraken over de beheermonitoring en de (gebieds) kenmerken van een waardevolle soortenrijke boerensloot.

Een veldexcursie in de ochtend met discussies over de beleids- en beheermonitoring; wat zijn de verschillen en waar kunnen ze elkaar aanvullen. Vooral dit laatste is van belang om een goed beeld te krijgen welke beheer maatregelen werken en welke anders zouden moeten zijn. Afstemming over in welke sloten de beheermonitoring plaats gaat vinden is daarom van groot belang, naast een vooraf afgestemde lijst met punten die gemonitord moeten worden. Monitoring van soorten past dan binnen de beleidsmonitoring en de kenmerken van het element binnen de beheermonitoring. Rémon Ter Harmsel gaf een demonstratie hoe je het best op zoek kan gaan naar het leven in de sloot. Verschillende ANLb soorten werden boven water gehaald.

In de middag waren er drie presentaties. Marcel Benschop gaf een toelichting op de natte dooradering binnen het collectief Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Vervolgens vertelde Jan Roelofs uitgebreid over de gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het voorkomen van doelsoorten in de natte dooradering. Rémon ter Harmsel sloot de dag af met een beeldend verhaal over verschillende vormen van slootschonen. Met kleine aanpassingen in het reguliere slootschoonregime zijn al grote voordelen te behalen voor het aanwezige slootleven. Deze maatregelen zijn beschreven in de infosheet: ‘Ecologisch slootschonen, zo doe je dat’. Deze sheet mag worden aangepast voor gebruik binnen je eigen collectief.

Bekijk de presentatie van Ravon en Jan Roelofs, het verslag zullen later worden toegevoegd.

12 oktober 2019
Deel dit bericht
Geplaatst in: