Home / Actueel / Uncategorized / Terugblik BoerenNatuurweek

Terugblik BoerenNatuurweek

Voor ons is de BoerenNatuurweek weer geslaagd, met een bijzondere opening, mooie webinars en interessante veldbijeenkomsten.

Opening

De opening van de BoerenNatuurweek gebeurde met het planten van een bronboom door de Minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. De minister zei dat de tijd voorbij is dat natuur en landbouw tegenover elkaar staan en dat we nu toch echt naar een natuurinclusieve landbouw moeten gaan. Dat moet samen, ze vind het inspirerend hoe de collectieven dit doen.

Bekijk hier de opening terug.

De bronbomen. Dit is een initiatief van Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen aan de Hogeschool Aeres. De eerste is nu geplant bij collectief Veluwe bij een boer. Bronboom – een winterlinde: een boom die een tikkie in de weg staat, een boom waar je niet omheen kan. Alle veertig agrarische collectieven planten één bronboom. Een bronboom is goed voor vogels, insecten en de bodem. Het herinnert je aan de waarde van biodiversiteit. Over vijf jaar komt er een boekje over al deze bronbomen.

Webinars terugkijken

Omdat alles live volgen niet haalbaar was, hebben we alle webinars opgenomen en onder elkaar gezet om terug te kijken. Doe dat zeker.

Veldbijeenkomsten

Tijdens de BoerenNatuurweek 2022 zijn drie veldbijeenkomsten georganiseerd. Een bijeenkomst ging over kruidenrijk grasland: Op een veldlocatie waar 2 varianten van kruidenrijk grasland (natuurlijk inheems en productief kruidenhoudend) naast elkaar liggen, geven deskundigen (Wim Schippers, de schrijver van dé veldgids Ontwikkelen van kruidenrijk grasland, Rob Geerts, Wageningen University & Research en VALA en Pedro Janssen, Louis Bolk Instituut) uitleg over de functies van beide typen grasland en gaan in op aanleg, beheer, biodiversiteit, opbrengst en voederwaarde en inpasbasbaarheid in de bedrijfsvoering. Melkveehouder Henry Steverink deelt met de aanwezigen zijn ervaring met kruidenrijk grasland.

Deze bijeenkomst was in Maashegge, over de optimale samenhang in de droge dooradering. Hier werd vertelt over de belang van die samenhang van landschapselementen en de leefgebieden open akker en open grasland. In de Maaseheggen gaan we hier mooie voorbeelden van bekijken die de biodiversiteit van dit gebied vergoten. De veldbijeenkomst over Bodem komt binnenkort online.

En er was nog een bijeenkomst over bodem in Flevoland. Op de veldbijeenkomst is Theo Nieuwenhuis de spreker. Hij heeft veel kennis van bodembiologie en is daarin ook adviseur. Theo is 25 jaar melkveehouder geweest, sinds 2017 is hij biologische akkerbouwer. Hij vertelt op zijn bedrijf hoe hij werkt aan een bedrijfsvoering met minder input en meer rendement. We gaan kijken wat de bodem doet met het telen van verschillende gewassen.

29 maart 2022
Deel dit bericht
Geplaatst in: