Home / Actueel / Uncategorized / Vereniging Noardlike Fryske Wâlden doet proef met zomerplasdrasgebieden

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden doet proef met zomerplasdrasgebieden

Er is door de droogte te weinig voedsel in het veld waardoor de weidevogels en hun kuikens het zwaar hebben. Om de vogels te helpen, hebben leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor het eerst een zomerplasdras aangelegd (onderwater zetten van land) in Oentsjerk. Vrijwilligers van de vereniging gaan het aantal vogels en de verschillen in aantallen in de plasdras op agrarische grond en op niet-agrarische grond meten. Hierdoor krijgt de vereniging een beter beeld van wat de meerwaarde van zomerplasdras is, hoe die zo optimaal mogelijk ingezet kan worden en waar de weidevogelbeheerders tegenaan lopen.

Uit onderzoek* van o.a. Egbert van der Velde van Rijkuniversiteit Groningen blijkt dat van de gruttokuikens die vliegvlug worden maar een klein percentage terugkeren. Naast predatie wordt ondervoeding als een van de oorzaken gezien. Wormen en emelten (larven van de langpootmug) zitten met de droogte dieper in de bodem. Met het creëren van een plasdras, komen die naar boven waardoor er meer voer is voor de weidevogels.

Binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden plasdrasgebieden in de periode tot 15 februari tot 15 juni onder water gezet. Het is voor het eerst in het werkgebied van de vereniging dat er een zomerplasdras wordt ingericht. Dit houdt in dat er pas na het maaien van de eerste snede een plasdras op komt te staan. Deze proef wordt vanuit de provincie gefinancierd.

Foto: Marcel van Kammen. Op de foto staan Henk Oud (links), vrijwilliger vereniging NFW / coördinator weidevogelbeheer en boer Meindertsma.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging streeft naar een vitale landbouw, midden in de ‘mienskip’, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden. 

Kijk voor meer informatie ook op www.noardlikefryskewalden.nl

*Gruttomonitor 2012 – 2019 van de Rijksuniversiteit Groningen

3 juni 2020
Deel dit bericht