Home / Actueel / Uncategorized / Pleidooi voor een gebiedsgerichte aanpak in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Pleidooi voor een gebiedsgerichte aanpak in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Afgelopen maandag 18 oktober heeft ook BoerenNatuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het Actieprogramma raakt namelijk direct aan het werk van onze 40 agrarische collectieven: het uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Onze deelnemers dragen daarmee bij aan het realiseren van doelen op het vlak van biodiversiteit, landschap, water en bodem. Onder andere de invoering van verplichte bufferstroken langs waterlopen en de eisen voor gewasrotatie op perceelsniveau hebben directe invloed op onze activiteiten. Het verplichtende karakter van het 7e Actieprogramma heeft een grote impact op de mogelijkheden en bereidheid van boeren om daarnaast nog aan het vrijwillige agrarisch natuur- en landschapsbeheer mee te doen. Bovendien heeft de wettelijke verplichting tot gevolg dat we niet meer de mogelijkheid hebben om boeren een reële vergoeding te betalen voor hun inspanningen.

Wij pleiten dan ook voor een gebiedsgerichte aanpak in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarbij het bestaande instrumentarium van het ANLb maximaal benut wordt. Uit onze ervaringen blijkt dat we met een dergelijke aanpak – gebaseerd op vrijwillige, maar niet vrijblijvende deelname – veel meer kunnen bereiken dan met verplichte maatregelen. Doordat boeren zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de doelen van het ANLb zijn we in staat geweest om kwalitatief steeds zwaardere maatregelen met hen af te spreken. Wij denken dat zo’n aanpak ook bij het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn tot veel gerichtere inspanningen en daardoor tot betere resultaten zal leiden dan de nu voorgestelde maatregelpakketten.

Lees onderstaand onze zienswijze:

Meer informatie bij Sarah Westenburg swestenburg@boerennatuur.nl

20 oktober 2021
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese