Home / Actueel / Uncategorized / Plasdras voor weidevogels

Plasdras voor weidevogels

Plasdrassen vormen belangrijke verzamel- en foerageerplekken voor tal van weidevogels. Elk jaar, voordat het broedseizoen begint, leggen de agrarische collectieven en deelnemende boeren de pompen, zonnepanelen en slangen klaar op percelen waar veel weidevogels komen. En dat gebeurt op steeds meer locaties. In 2016 lagen er 593 plasdrassen en vorig jaar 1725, een groei van meer dan 1000 plasdrassen voor weidevogels!

In deze video zien we de plasdrassen van Jasper Meerkerk, boer op Boerderij Eben-Haëzer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een waterinfiltratiesysteem. Zijn bedrijf staat in het werkgebied van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Deze plasdraslocatie is onderdeel van een pilot in De Donkse Laagten (LIFE IP All4Biodiversity) én onderdeel van een Aanvalsplan Grutto kansgebied.

17 april 2023
Deel dit bericht
Geplaatst in: