Home / Actueel / Uncategorized / Plasdras voor weidevogels in drie jaar met 30% gegroeid

Plasdras voor weidevogels in drie jaar met 30% gegroeid

Talloze boeren hebben deze week pompen aangezet om weilanden onder water te zetten voor weidevogels. Na overwintering in Afrika landen de vogels in deze natte gebieden om uit te rusten en aan te sterken voordat het broedseizoen begint. De oppervlakte plasdras is nu 465 hectare en was in 2016 350 hectare. In de provincies Zuid-Holland en Fryslãn liggen de meeste plasdraspercelen.

Plasdras voor weidevogels
De komende weken zullen de weidevogels terugkomen van de overwinteringsgebieden in Afrika. De plasdrasgebieden zijn aantrekkelijke plekken om uit te rusten en te foerageren. Als straks de nesten uitkomen, zijn de slikrandjes langs de natte plekken voor opgroeiende kuikens van belang om voedsel te vinden. De meeste plasdrassen blijven dan ook tot half juni liggen.

Oppervlakte neemt toe
De hoeveelheid plasdras in Nederland dat wordt gerealiseerd via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer neemt ieder jaar toe. In 2016 hadden we een kleine 350 hectare, in 2017 en 2018 was dat 400 hectare, en in 2019 wordt 465 hectare grasland onder water gezet. Bij Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden realiseren ze binnenkort de honderdste plasdraslocatie in hun werkgebied. Maar ook in andere delen van Nederland met open grasland wordt plasdras gerealiseerd. Boeren bij 34 van de 40 agrarische collectieven doen aan deze waardevolle vorm van weidevogelbeheer mee (bijvoorbeeld bij Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant).

Mozaïeken voor weidevogels
Weidevogels hebben meer dan alleen plasdras nodig voor een succesvol broedseizoen. In de agrarische collectieven werken boeren samen aan een mozaïek van graslanden met voldoende voedsel en veilige broedplekken voor weidevogels. Dat doen ze bijvoorbeeld door in de directe omgeving van plasdraspercelen het gras later te maaien en kruidenrijke graslanden te realiseren. Dit alles voor een succesvol broedseizoen en behoud van onze weidevogels.

Investeren in kennis
BoerenNatuur vindt het belangrijk dat het agrarisch natuurbeheer effectief is. Mede daarom start het Kennisnetwerk OBN dit jaar een onderzoek naar het effect van plasdrasmaatregelen op het verhogen van de kuikenoverleving, onder meer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. We zetten de nieuwe kennis graag in om het beheer verder te beteren en de biodiversiteit van het landelijk gebied te versterken.

Meer informatie: Willemien Geertsema – wgeertsema@boerennatuur.nl

Foto: Plasdras in de Alblasserwaard (foto Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)

 

15 februari 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese