Home / Actueel / Uncategorized / Nederlandse collectieve aanpak in de spotlight op EU Green Week

Nederlandse collectieve aanpak in de spotlight op EU Green Week

Meer dan 60 beleidsmakers en andere belangstellenden vanuit de hele EU hebben geluisterd naar het verhaal over hoe de Nederlandse agrarische collectieven agrarisch natuurbeheer aanpakken, verteld door Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) en Harm Kossen (coördinator Natuurrijk Limburg). Zij lichtten het Nederlandse model toe tijdens een webinar dat werd georganiseerd vanuit het Europese onderzoeksproject Contracts2.0: innovative contracts for farmers and nature.

Discussie over ruimte voor collectieven in het Europese beleid

Na hun presentatie deden Harm en Alex mee aan een paneldiscussie over hoe het Europese beleid ruimte kan bieden aan een collectieve aanpak. Vertegenwoordigers van verschillende landbouworganen lieten daar hun licht op schijnen. De German Agricultural Chambers riepen op tot het mogelijk maken van regionale flexibiliteit en gebruik maken van lokale kennis. COPA-COGECA benadrukte dat organisatiestructuren wel simpel moeten blijven. De vertegenwoordiger van het Duitse ministerie deelde zijn visie dat de eerste en tweede pijler van het GLB vooral gescheiden moeten blijven. Alex reageerde daarop dat ze elkaar wel moeten versterken, en dat het daarbij belangrijk is dat boeren meedenken over hoe ze de doelen in hun regio gaan halen. Jens Schaps, directeur agrarische markten bij de Europese Commissie, concludeerde dat deze conferentie laat zien dat boeren wel degelijk betrokken zijn bij wat er moet gebeuren en roept ze op om deze kans te pakken om mee te denken bij het Nationaal Strategisch Plan in hun land.

Contracts2.0 als bruggetje naar het GLB

BoerenNatuur doet mee aan Contracts2.0 mee als een ‘actiepartner’ en in de gebieden van de collectieven ANOG en Natuurrijk Limburg organiseren we workshops waar we samen met boeren nadenken over hoe de contracten voor het ANLb verbeterd kunnen worden. Resultaten van dit project worden geleverd aan de Europese Commissie. BoerenNatuur gebruikt dit project ook als een manier om de Nederlandse kennis over de collectieve aanpak te verspreiden in Europa, met als uiteindelijk doel dat het collectieve stelsel steviger verankerd word in het Europese landbouwbeleid.

De Green Week van de Europese Unie is een jaarlijks terugkerend evenement waar beleidsmakers onder andere worden bijgepraat over lopende onderzoeksprojecten. Dit jaar staat het volledig in het teken van de bijdrage die de biodiversiteit aan de maatschappij en de economie kan leveren, naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Vanwege corona vinden alle evenementen volledig online plaats.

Voor vragen: Lisa Deijl (ldeijl@boerennatuur.nl) of Carleen Weebers (cweebers@boerennatuur.nl)

13 oktober 2020
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese