Home / Actueel / Uncategorized / Natuurmaatregelen door boeren goed voor de vlinders

Natuurmaatregelen door boeren goed voor de vlinders

Meer vlinders geteld in kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden en heggen.

De afgelopen vier jaar zijn ruim 40.000 nachtvlinders geteld op boerengrond. Meer dan de helft van alle Nederlandse nachtvlindersoorten zijn waargenomen door de 115 boeren die deelnemen aan het BIMAG project. Waar boeren natuurvriendelijke maatregelen nemen, zoals bloemrijke akkerranden, worden de meeste vlinders waargenomen. Het meetnetwerk is nu met vijf jaar verlengd, om ook uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van aantallen. Meer boeren kunnen zich aanmelden voor BIMAG.

“Dat boeren op hun eigen terrein meten is erg belangrijk. Je ziet met je eigen ogen dat maatregelen werken. Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit. BIMAG is een mooi onderzoek om te laten zien dat natuurmaatregelen werken.”, aldus LTO Noord-bestuurder Jeroen van Wijk.

40.334 nachtvlinders

Door alle deelnemende boeren zijn afgelopen vier jaar zijn er in het agrarisch gebied 40.334 nachtvlinders geteld gedurende 1932 vangnachten. 57% van de 850 macro nachtvlindersoorten die in Nederland voorkomen zijn geteld. Dat is meer dan werd verwacht. Ongeveer een derde van de deelnemers telde ook dagvlinders. Zij liepen gezamenlijk meer dan 600 kilometer aan dagvlinderroutes, waarbij ze meer dan 13.000 vlinders telden verdeeld over 32 soorten.

Vlinders zijn niet eerder geteld in het agrarisch gebied. Vier jaar is te kort om uitspraken te doen over de ontwikkeling van aantallen van de nacht- en dagvlindersoorten. Deze eerste telling maakt wel duidelijk dat natuurvriendelijke maatregelen als kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden, heggen en struwelen effect hebben. Gemiddeld worden daar meer aantallen en meer soorten geteld dan op percelen zonder natuurmaatregelen.

Aanmelden nieuwe deelnemers

De nieuwe metingen starten in april. “Nu het project met wordt verlengd, hebben we plek voor nieuwe deelnemers uit alle agrarische sectoren die meerdere jaren willen tellen. Iedere deelnemer krijgt drie speciale LedEmmers, waar nachtvlinders op af komen. Deelnemers nemen vroeg in de ochtend foto’s van ‘hun’ nachtvlinders en delen die met De Vlinderstichting. Ze zetten zich vrijwillig in voor deze bijzondere tellingen” aldus Jeroen van der Brugge van De Vlinderstichting. Aanmelden kan via het formulier onderaan de websitepagina van de Vlinderstichting.

Over BIMAG
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamenlijk een programma opgezet om o.a. akkerbouwers, (melk)veehouders en fruittelers zelf dag- en nachtvlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. Met dit project worden agrariërs in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1 februari 2023
Deel dit bericht