Home / Actueel / Uncategorized / Nationale Bijenstrategie

Nationale Bijenstrategie

Drie jaar geleden is de Nationale Bijenstrategie gestart. Een groot netwerk van partijen om kennis te delen en verbindingen te leggen die allemaal gunstig zijn voor de bij en zijn habitat. Het gaat al langer slecht in Nederland met insecten en bijen. En gezien 75% van de gewassen een bestuiving nodig heeft, wordt het tijd om daar wat aan te doen.

Rinus van ’t Westeinde, neemt namens BoerenNatuur deel aan de Nationale Bijenstrategie: “Wat wij vanuit BoerenNatuur doen is manieren bedenken om het ANLb beter in te richten, zodat doelsoorten en bijen beiden profijt hebben van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Zo worden er kruidenmengsels gezaaid waar de patrijs in kan schuilen en dat als voedsel dient voor de bijen. Een win-win situatie.” Alle soorten insecten en verschillende soorten bijen hebben andere voedsel voorkeuren en dus andere soorten bloemen en kruiden nodig voor voedsel. Rinus: “Het is van belang dat je goed naar je mengsel kijkt wat erin zit. Zo bestaat er ook korenbloemen zonder nectar, die kan je beter vermijden.”

Rinus van 't Westeinde | BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | ANLb | GLB | Agrarisch natuurbeheer
Rinus van ’t Westeinde

Rinus ziet op zijn bedrijf de effecten van de toegenomen aantallen bijen: “Hoe meer bijen er zijn hoe beter de bloemen van mijn fruitbomen worden bestoven. Dit resulteert in meer rechte peren. Slecht bestoven fruit is krommer en/of kleiner. Meer bijen heeft dus ook een positief economische effect op je bedrijf.” ANLb wat aanpassen zodat de bij er ook van profiteert heeft dus effect. In het nieuwe ANLb moet nog gekeken worden of de pakketten aangepast kunnen worden. Dit moet goed onderzocht worden samen met de WUR en zaadleveranciers én lopende experimenten goed evalueren, zoals de GLB pilot Akkerbelt.

Waar ook nog winst te behalen valt is erven anders inrichten en hier mengsels zaaien voor bestuivers, en zo een honey highway creëren. Zo’n groot landelijk netwerk is haalbaar. Bij de Nationale Bijenstrategie zitten landelijke partijen zoals de Vlinderstichting, LandschappenNL, commerciële partijen, Nederlandse fruittelers en bollentelers en verschillende provincies en gemeentes. Deze grote partijen kunnen weer lokale initiatieven ondersteunen en zo landsdekkend overal hun effect hebben.

Wil je meer weten over bijen en de Nationale Bijenstrategie. Kijk het Samen voor Bijen symposium terug: scroll naar beneden en klik op presentaties, hier staan de video opnames van de dag.

10 november 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: