Home / Actueel / Uncategorized / LIFE IP ALL4BIODIVERSITY – update

LIFE IP ALL4BIODIVERSITY – update

Van 1 maart 2020 t/m 1 maart 2026 loopt in Nederland het Europese LIFE IP project ‘ALL4BIODIVERSITY’. In dit project werken 14 partners samen om concreet invulling te geven aan de doelen in het Deltaplan Biodiversiteitherstel. Rabobank en het Wereld Natuurfonds co-financieren de inzet van BoerenNatuur.

Tien van deze kenniscirkels hebben betrekking op inhoudelijke onderwerpen, zoals bodemkwaliteit en klimaat. Twee kenniscirkels richten zich op organisatieontwikkeling, waarbij zowel aandacht is voor ‘de blik naar binnen’ (de interne organisatie van een collectief) als ‘de blik naar buiten’ (de positie/rol van een collectief als gebiedspartner). De kenniscirkels spelen in op vraagstukken die op dit moment bij collectieven leven, zoals de verbreding van het ANLb en de verbreding naar activiteiten buiten het ANLb. Collectieven ervaren namelijk een toenemende vraag van buitenaf om als gebiedspartner deel te nemen aan allerlei projecten in hun werkgebied. Dat betekent dat ze zowel een uitvoeringsorganisatie voor het ANLb als een projectorganisatie zijn. Deels vereist dat een andere manier van werken.

Momenteel werken deze twee kenniscirkels aan 2 factsheets:

  • een afwegingskader dat gebruikt kan worden als hulpmiddel om te bepalen aan welke projecten een collectief wel of niet mee wil/kan doen; en
  • een krachtenveldanalyse als hulpmiddel om de positie en strategie van een collectief in relatie tot externe partijen te bepalen.

Zodra de factsheets in concept klaar zijn, zullen zij ‘getest’ worden aan de hand van een aantal casussen. Wij zullen daarvoor enkele bijeenkomsten organiseren. De definitieve factsheets worden in maart 2022 afgerond en gepubliceerd.

22 september 2021
Deel dit bericht