Home / Actueel / Uncategorized / EU project “Innovation Labs” Contracts2.0 van start in Groningen en Limburg

EU project “Innovation Labs” Contracts2.0 van start in Groningen en Limburg

Op 4 en 9 december 2019 zijn de eerste twee workshops van het Europese project *Contracts2.0 georganiseerd: Contract Innovation Labs (CILs). Agrariërs, medewerkers van collectieven, Terreinbeherende Organisaties (TBO’s), natuur- en landschapsorganisaties en boerenvertegenwoordigers kwamen bijeen in Groningen en Limburg. Het doel van deze workshops is om samen te onderzoeken wat de kansen en de valkuilen zijn van contracten voor beloning van agro-milieumaatregelen. De kennis en ervaring van  agrarisch natuurbeheer wordt op deze manier verzameld, om te dienen tot inspiratie voor een beter beleid voor natuur, milieu en boer in heel Europa.

Collectieve aanpak onder de loep

Tijdens de workshops is er uitgebreid gekeken naar het collectieve stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Over het algemeen zijn de deelnemende boeren en de collectieven erg tevreden over hoe het collectieve ANLb werkt. “Positieve punten van het collectieve ANLb zijn bijvoorbeeld de toegenomen motivatie en plezier van deelnemers om aan natuurbeheer te doen, maar ook de toename in kennis van het inpassen van ecologie in het bedrijf”, zegt Paulien Sijbers van Natuurrijk Limburg. Negatieve punten die genoemd werden, zijn bijvoorbeeld het ontbreken van continuïteit in beleid en een hoge controledruk.

Boerennatuur | natuurinclusieve landbouw | Agrarisch natuurbeheer | contracts2.0

TBO’s en landschapsorganisaties gaven aan dat beheer in het gebied vaak nog beter op elkaar aangesloten kan worden. Contracts2.0 biedt dan ook een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Willem Markenstein van Staatsbosbeheer Groningen zegt hierover: “Ik ben naar de workshop gekomen omdat het mij interessant leek dat gebiedspartijen elkaar kunnen treffen en zo betere relaties kunnen opbouwen.”

Praktijk en beleid samen aan de slag

De Innovation Labs van Contracts2.0 werken met twee verschillende soorten workshops: “Contract Innovation Labs” (CILs) en “Policy Innovation Labs”(PILs). In CILs kijken praktijkmensen naar de contracten waarmee ze bekend zijn. Daaruit komt een lijst met kwaliteiten en verbeterpunten. Deze worden ingebracht in de PILs. In de PILs pikken de beleidmakers de conflicterende regels eruit en zoeken naar ruimte in het beleid voor flexibiliteit om de werkbaarheid van toekomstige contracten te verbeteren. Vervolgens gaan beleidsmensen en praktijkmensen samen in één workshop onderzoeken hoe meer kansen gecreëerd kunnen worden.

Policy Innovation Labs (PILs)

Op 15 en 27 januari 2020 worden de PILs georganiseerd. Deze wordt o.a. georganiseerd voor medewerkers van de provincies Groningen en Limburg. Tijdens deze PILs brengen we in kaart welke kansen en belemmeringen er in het beleid bestaan en hoe het collectieve stelsel verbeterd kan worden.

Geïnteresseerd in deelname aan de CILs en PILs, stuur een mail naar Lisa Deijl: ldeijl@boerennatuur.nl. Wil je meer weten over Contracts2.0 en wat er in de andere landen gebeurt? Kijk dan op www.project-contracts20.eu

* Aan het project doen 27 partners uit 9 EU-lidstaten mee. In Nederland zijn BoerenNatuur en de collectieven ANOG en Natuurrijk Limburg de actiepartners, en is de Wageningen Universiteit onderzoekspartner. De Nederlandse ervaringen worden gebundeld en vergeleken met de resultaten uit de andere landen. Uiteindelijk moeten uit dit brede onderzoek aanbevelingen komen voor beleid op Europees niveau.

13 januari 2020
Deel dit bericht