Home / Actueel / Uncategorized / Blog Alex: Het bruist

Blog Alex: Het bruist

Ja, het bruist in de landbouw. Je ziet het misschien nog niet overal aan de oppervlakte, maar het bruist en borrelt overal in Nederland in de agrarische sector. Dat mag ook wel voor een sector die zelf altijd claimt tot de innovatiefste van de wereld te behoren.

Als je even rondstruint op sociale media kom je de ene na de andere boer tegen die bezig is met duurzame energie, integrale teelt-systemen, herstel van landschap en biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit of het reduceren van de stikstof uitstoot. Is dit dan een hele andere categorie boeren die we vorig jaar oktober op het Malieveld hebben gezien? Nee, dit zijn dezelfde boeren die ontevreden zijn over het overheidsbeleid, of juist het ontbreken van dat beleid, maar wel degelijk beseffen dat er in de toekomst andere dingen van ons gevraagd worden. Deze boeren willen echter niet afwachten en maken keuzes voor de toekomst op basis van hun eigen visie. Ik vind het prachtig om te zien hoeveel van hen de handschoen oppakken. Dat zij ondanks alle onzekerheden over het overheidsbeleid en het verdienmodel toch stappen durven te zetten. Omdat ze heel goed beseffen dat de landbouw van de toekomst een andere is dan landbouw waarmee ze zijn opgegroeid.  

Sommige boeren doen dit helemaal alleen, terwijl anderen liever experimenteren in een groep in de vorm van een studieclub. In beide gevallen kan je soms gebruikmaken van ondersteuning door de overheid, het bedrijfsleven of landbouworganisaties. Zelf denk ik dat we hier veel meer in zouden moeten investeren. Investeer in ondersteuning en begeleiding bij de boer in hun zoektocht naar een toekomst voor hun bedrijf en voor de volgende generatie. De vorige grote transitie in de landbouw is ook zeer stevig vanuit de overheid ondersteund en begeleid. Daarvoor heb je wel een overheid nodig met een heldere visie en een helder plan. Daar ontbreekt het nu nog wel een beetje aan… En ondanks dat zie je toch al veel beweging in de landbouw. 

Als BoerenNatuur willen we samen met onze 40 collectieven een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die nieuwe landbouw. Doordat we het ANLb mogen uitvoeren zijn we in staat geweest om een structuur en werkwijze neer te zetten, waarbij we direct aan de keukentafel bij de boer zitten, om het gesprek te kunnen voeren over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op het bedrijf. Bij die gesprekken komen natuurlijk ook andere thema’s en vragen aan de orde. Veel collectieven hebben daarom inmiddels ook andere activiteiten opgepakt, op basis van de behoefte bij de boeren. Die andere activiteiten variëren van een cursus bodemkunde, het uitvoeren van GLB-pilots tot aan het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen op staldaken. Deze bijzondere plek die we gekregen en verdient hebben willen we graag nóg meer inzetten om boeren te ondersteunen bij hun bedrijfsontwikkeling. Op dit moment zijn we samen met onze collectieven aan het verkennen hoe we deze bredere rol invulling kunnen geven. Ons uitgangspunt blijft dat we dit doen op basis van de vragen en de behoeftes van de boeren. In de tussentijd hoop ik niet dat u als lezer gaat zitten wachten tot wij met iets komen. Want of u nu boer bent, voor de overheid werkt, bij een NGO actief bent of in het bedrijfsleven, u kunt nu al in actie komen om te werken aan die nieuwe landbouw!

Alex Datema 
Voorzitter BoerenNatuur

13 oktober 2020
Deel dit bericht