Home / Actueel / Uncategorized / GLB-pilot uitgelicht: Sectorale Bouwstenen

GLB-pilot uitgelicht: Sectorale Bouwstenen

Boeren praten mee over GLB-beleid via enquête

Welke duurzaamheidsmaatregelen hebben een positief effect op het milieu, klimaat en de biodiversiteit en zouden daarom vergoed moeten worden binnen het nieuwe GLB? Boeren en tuinders praten daarover mee in de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2022. Door een toeslag per hectare worden boeren en tuinders gestimuleerd om extra maatregelen te nemen op hun bedrijf die verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Over het soort maatregelen en de zwaarte ervan mogen boeren en tuinders meepraten via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen. Het doel is een duurzaam, doelmatig en boerderijproof GLB.

Meepraten gebeurt onder andere via een enquête. In deze enquête wordt het ambitieniveau onder boeren en tuinders gemeten om aan de slag te gaan met bepaalde maatregelen en kunnen ze aangeven of deze maatregelen verplicht of vrijwillig zouden moeten zijn in het nieuwe GLB. Daarnaast kunnen er verschillen zijn tussen regio’s, grondsoorten en sectoren. Ook daarop wordt ingegaan in de enquête.

Waarom zou je als boer en tuinder meedoen aan de enquête? Simpel antwoord: omdat het kan. De sector krijgt een unieke kans om invloed uit te oefenen op beleid en mee te werken aan een boerderijproof GLB.

De nieuwe periode van het GLB lijkt misschien nog ver weg. Maar aan de plannen voor het nieuwe GLB wordt op dit moment geschreven. Als de sector geen input levert, beslissen andere partijen over de maatregelen op uw bedrijf en de vergoedingen die daar tegenover staan. Zorg ervoor dat uw stem gehoord wordt door deze enquête  in te vullen.

In de winterperiode worden er verschillende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd door heel Nederland. Wilt u uw stem laten gelden, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.glbuitdepraktijk.nl. Voor meer informatie over de GLB-pilot en de enquête kunt u een mail sturen naar info@glbuitdepraktijk.nl. U ontvangt vervolgens een reactie van de contactpersoon uit uw regio.

BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | kringlooplandbouw | GLB | EU
15 oktober 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese