Home / Actueel / Uncategorized / Geslaagde Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

Geslaagde Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

Op maandag 18 juni was op de Boerderij in Kamerik de tweede landelijke Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland. Meer dan 260 deelnemers waren aanwezig om nieuwe kennis op te doen en collega’s te ontmoeten. In de ochtend was er een plenair programma met onder andere een keukentafel gesprek met: gangbare akkerbouwer Peter Harry Mulder, biologisch melk- en pluimveehouder Bartele Holtrop (boer Bart) en Marten Hemminga, directeur Zweeuws Landschap. Alle drie zijn ze koplopers in het toepassen van natuurinclusieve landbouw in hun bedrijfsvoering en werken ze samen met hun omgeving om dit te bereiken. Vervolgens maakte Martijn Rol van de Rabobank duidelijk dat de ‘pincode’ van de wereld veranderd: door een toenemende bevolkingsgroei, klimaatsverandering en biodiversiteitsverlies is duurzame natuurinclusieve productie van voedsel van groot belang.

In de middag waren er meer dan 20 verschillende workshops voor de deelnemers. Onder andere ervaringen in Amstelland met een eigen melkfabriek, Gagelvennen en Living lab Friesland werden gepresenteerd. Evelien Verbij leidde een workshop ‘op weg naar natuurinclusieve akkerbouw’. Alex Datema (BoerenNatuur), Ingrid van Huijzen (LTO) en Hank Bartelink (LandschappenNL) sloten de dag plenair af met een oproep dat we gezamenlijk, zowel overheden als maatschappelijk organisaties moeten zorgen dat de koplopersgroep gaat uitbreiden en veel anderen de transitie naar natuurinclusief platteland ook kunnen gaan maken.

Presentaties Natuurinclusief Platteland 18 juni 2018

Hieronder vind u een opsomming van de beschikbare presentaties.

 • Keynote Martin Scholten, Algemeen directeur Animal Sciences Group, Universiteit Wageningen Kansen voor een natuur-inclusieve platteland;
  Wat kunnen we verwachten van de landbouw transitie die is voorzien, met oog op de kwaliteit (waaronder biodiversiteit)van het platteland?
  Bekijk de presentatie hier
 • Bas Volkers, Coördinator cluster Natuurcombinaties, Ministerie van LNV, Waar staan we nu?
  Bekijk de presentatie hier
 • Martijn Rol, Sectorspecialist food bij de Rabobank, Retail en de burger
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 1: Peter Harry Mulder Op weg naar natuurinclusieve akkerbouw
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 1: Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch Collectief) Op weg naar natuurinclusieve akkerbouw
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 2: Marten Dijkstra. Natuurinclusief boeren in de praktijk
  Hoe begin ik als melkveehouder. Wat zijn de eerste maatregelen die ik kan nemen?
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 4: Wiebren van Stralen: Living Lab als spil in de samenwerking; ervaringen uit Friesland
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 9: Brede kijk op vereniging agrarisch natuurbeheer: grondcoöperatie Gagelvenne
  Met Tjerk Hof (voorzitter Gagelvenne)
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 10: Leren van Herenboeren door Boudewijn Tooren
  Voorzitter Stichting Herenboeren NL Uitvoering
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 11: Land van Waarde
  Met Carel de vries (Courage) en André de Bonte (Landschap Overijssel)
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 13: Weg met water en weidevogels
  Met Hains Koopman (Fluessenstate)
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 16: Amstelland, effectief weidevogelbeheer
  Met Mark Kuiper (Natuur Beleven) en ovb. Wes Korrel (Amstelland)
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 18: Natuurinclusieve landbouw, financiering van bedrijven allerlei mogelijkheden?!
  Met Dick Boddeus en Jac Meter (Groenfonds), Jacob Beeker (Toekomstboeren)
  Bekijk de presentatie hier
 • Workshop 20: Spreekuur Eerste Hulp bij Natuurinclusieve Vragen
  Heb je behoefte aan opleiding over ondernemen met natuur?  Michiel Drok (Agrarische Hogeschool) en ondernemer Wilko Kemp (boerderij het Veldhoen) verstrekken je informatie over de opleiding ondernemen met natuur.
  Bekijk de flyer hier

De dag was gezamenlijk georganiseerd door de LandschappenNL, LTO-Nederland en BoerenNatuur in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

19 juni 2018
Deel dit bericht