Home / Actueel / Uncategorized / Factsheets online, vrij te gebruiken!

Factsheets online, vrij te gebruiken!

Er zijn factsheets gemaakt door BoerenNatuur, samen met mensen van de agrarische collectieven, soortenorganisaties en de WUR. Dat hebben we gedaan voor LIFE IP All4Biodiversity. Dit Europese project wilt het behalen van de Natura2000-doelen bevorderen niet alleen in aangewezen Natura2000-gebieden maar ook daarbuiten. Oftewel; het project wil in het gehele Nederlandse agrarische gebied kansen bieden voor natuurinclusieve bedrijfsvoeringen. BoerenNatuur heeft 12 kennisdossiers: Goed bodembeheer – Akkervogels – Weidevogels – Kruidenrijk grasland – Duurzame akkerbouw – Droge dooradering -Natte dooradering – Water – Klimaat(maatregelen) – Monitoring – Interne organisatie-ontwikkeling – Externe organisatie-positionering. Elk dossier krijgt een factsheet, de meesten zijn af; vrij te gebruiken, uit te printen en mee het veld in te nemen. Bekijk ze hier allemaal: www.boerennatuur.nl/kennis

7 juni 2022
Deel dit bericht