Home / Actueel / Uncategorized / Eerste indruk resultaten broedparen en gezinnen-telling in de Krimpenerwaard

Eerste indruk resultaten broedparen en gezinnen-telling in de Krimpenerwaard

In het broedseizoen van 2023 zijn net als in andere jaren de broedparen- en kuikentelling uitgevoerd in de verschillende weidevogelpolders van de Krimpenerwaard. De telling bestond dit jaar voor het eerst uit drie rondes. Voorheen bestond de telling uit twee rondes, een broedparen eind april en een gezinnentelling rond de derde week van mei. Omdat er niet altijd een duidelijk beeld was over het vliegvlug worden van kuikens is besloten dit jaar een extra ronde te tellen. Deze telronde is uitgevoerd rond 10 juni.

De telling wordt jaarlijks uitgevoerd door medewerkers van het Agrarisch Collectief, met hulp van vrijwilligers en de ondersteuning van professionals van Buitgewoon Groenprojecten. Inmiddels is er een vaste club mensen die hun ‘eigen’ polder tellen. Jaarlijks worden vaste looproutes en dezelfde werkwijze gehanteerd. De telling richt zich voornamelijk op grutto, maar waar mogelijk worden andere soorten meegeteld.

Resultaten
De resultaten in de oostelijke polders van de Krimpenerwaard zijn veelbelovend. Er worden grote aantallen weidevogels waargenomen en ook het broedsucces lijkt daar voldoende te zijn. Agrariërs in deze polder leveren een grote inspanning binnen het weidevogelbeheer en dat leidt tot positieve resultaten. In meer westelijke polders van het gebied zijn de populaties weidevogels minder groot. Plaatselijk worden wel goede resultaten behaald, maar in andere polders lijkt het minder goed te gaan. Verliezen van kuikens leiden tot een te klein percentage vliegvlugge kuikens met een afname van de populatie als gevolg.

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard heeft de resultaten van de tellingen reeds met de betrokken deelnemers gedeeld. In het najaar zal tijdens de evaluatie gesprekken bekeken worden waar aanpassing in het beheer een positieve bijdrage kan leveren in het broedsucces.

25 juli 2023
Deel dit bericht