Home / Actueel / Uncategorized / Een nieuw seizoen, nieuwe kansen!

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen!

Op 15 maart hadden we onze BoerenNatuurdag 2019, met ruim 250 deelnemers opnieuw een hele mooie dag. Die BoerenNatuurdag voelt voor mij als het start moment van het nieuwe beheerjaar. De weidevogels komen terug uit Afrika, de akkerranden worden binnenkort opnieuw ingezaaid terwijl de beheer werkzaamheden aan de landschapselementen worden afgerond om het aankomende broed seizoen niet te verstoren.

Dan komen op een vrijdagochtend 250 mensen uit heel Nederland samen in Nijkerk om met elkaar te praten over agrarisch natuur- en landschapsbeheer maar vooral ook om van elkaar te leren. Op deze dag geven we letterlijk invulling aan de term “ lerend beheren”. Het is prachtig om te zien met hoeveel trots verschillende collectieven komen vertellen wat ze doen, waar ze mee experimenteren, wat er goed gaat maar ook open zijn op wat er mis ging, kortom “ lerend beheren”. De aanwezigheid van onze partners in het beheer zoals de terrein beherende organisaties, de provincies en RVO maken dat deze dag ook waardevol is om ons netwerk te onderhouden.

Wat mij het meeste bijblijft van de BoerenNatuurdag 2019 is toch de positieve sfeer, we doen het beter dan een paar jaar terug. Nee, het is nog niet goed genoeg maar we gaan het wel gewoon ieder jaar beter doen. En steeds meer boeren deelnemen en ook bereid zijn om het beheer te intensiveren. Voeg daarbij de ondertekening van de intentie overeenkomst met de Duurzame ZuivelKeten dan kun je alleen maar positief en opgewekt naar de toekomst van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kijken.

Ik wens jullie allemaal veel succes met het beheer en alle werkzaamheden die daaraan ondersteunend zijn, het wordt vast een goed jaar voor de onze boerenlandnatuur, aan ons zal het niet liggen!

Alex Datema

1 april 2019
"We doen het beter dan een paar jaar terug."
Deel dit bericht
Geplaatst in: