Home / Actueel / Uncategorized / Duitse natuurbeschermers op bezoek bij Eemland en BoerenNatuur

Duitse natuurbeschermers op bezoek bij Eemland en BoerenNatuur

De Nederlandse collectieve aanpak in het agrarisch natuurbeheer krijgt regelmatig aandacht uit andere Europese landen. Vrijdag 25 januari kwam een delegatie van de Duitse afdeling van het Wereld Natuur Fonds en van het NABU (Naturschutzbund Deutschland) bij BoerenNatuur en collectief Eemland op bezoek om meer van die collectieve aanpak met boeren te horen. WNF Nederland had de bijeenkomst georganiseerd en daarnaast was ook Vogelbescherming Nederland  aanwezig.

Wens tot samenwerken
De groep bezoekers bestond uit ongeveer 10 mensen, waaronder de verantwoordelijken voor het beleid binnen de organisaties. Zij proberen in Duitsland de samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers tot stand te brengen om via die weg ook in Duitsland de biodiversiteit in het agrarisch gebied te versterken. Ook in Duitsland staat die namelijk sterk onder druk.

Ons verhaal
Henk Smith gaf als bestuurslid vanuit het collectief ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) uitleg over de redenen waarom we in Nederland met collectieven werken en wat de kracht van samenwerking van boeren op regionaal niveau binnen collectieven is. Willemien Geertsema heeft verteld over de manier waarop het stelsel nu werkt, hoe collectieven georganiseerd zijn en hoe er landelijk wordt samengewerkt. ’s Middags ging de delegatie op bezoek bij Collectief Eemland om ook op locatie te horen van de ervaringen van een collectief (zie foto).

Europese contacten belangrijk
Deze contacten met andere Europese organisaties zijn om verschillende redenen waardevol en plezierig. Allereerst is het motiverend wanneer anderen enthousiast zijn over de manier waarop wij ons agrarisch natuurbeheer hebben geregeld. Daarnaast is het belangrijk om medestanders in Europa te hebben die de collectieve aanpak ondersteunen. Ook scherpt zo’n bezoek je in je eigen werkwijze: waarom werken we op deze manier en wat zou er nog beter kunnen, met name richting de nieuwe GLB periode.

 

30 januari 2019
Deel dit bericht