Home / Actueel / Uncategorized / Dirk Osinga, agrariër uit Schoorl wint de Gouden Grutto Pul

Dirk Osinga, agrariër uit Schoorl wint de Gouden Grutto Pul

Donderdagavond ontving Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl de ‘Gouden Grutto Pul’. De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming.

 

De jury prees Dirk Osinga als een zeer bevlogen natuurman die op zijn bedrijf op veel manieren aan weidevogelbescherming doet. Zo zet hij een deel van zijn weilanden gedeeltelijk onder water. Een echt ‘voedselwalhalla voor de weidevogels’ zegt Osinga daarover. Hij maait pas laat in het seizoen zodat jonge vogels op kunnen groeien in het hoge gras, en zorgt voor kruidenrijk grasland. Dit biedt de vogels voedsel en veiligheid.  “Het aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015. Hij legde een raster aan om vossen weg te houden bij de meest weidevogelrijke percelen. Ook dat droeg flink bij aan het succes,” zegt jurylid Theo de Wit. Naast Osinga was dit jaar ook de familie Jan en Kees Mul uit de Graftermeer genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.

Succesvol seizoen, ondanks koude start

2018 was een goed jaar voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo’n 400 boeren zetten zich samen met 500 vrijwilligers weer met hart en ziel in voor de grutto en andere soorten. De koude periode aan het begin van dit jaar leek een negatief effect te hebben op de weidevogels, maar het goede weer daarna én de bereidheid van de boeren om een laagje water in greppels of op het land te zetten, zorgden voor voldoende voedsel. Tijdens het seizoen stelden ook verschillende boeren het maaien op het laatste moment uit. Zo konden de jonge weidevogels schuilen in het hogere gras. De telling, uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, in ons agrarisch natuurgebied gaf een heel mooi resultaat: nagenoeg 100 broedparen per 100 hectare, dit is een robuust aantal, dat wil zeggen dat de populatie tegen een stootje kan.

Een mooi resultaat

In een aantal polders brachten vrijwilligers van Water, Land & Dijken een ander type telling in beeld, namelijk de broedresultaten. “Om een weidevogelpopulatie in stand te houden moet de helft van het aantal jongen het halen,” vertelt Martine Bijman, projectleider Agrarisch natuurbeheer bij Water, Land & Dijken. “In een deel van de getelde gebieden bleek dat ruimschoots gelukt te zijn. In enkele gebieden niet, maar al met al is het een erg mooi resultaat. De boeren en vrijwilligers verdienen een applaus, zeker op Marken waar álle 355 broedparen zaten op de percelen met agrarisch natuurbeheer.’’ (254 broedparen per 100 hectare) Ook in de natuurgebieden van Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ging het goed met de weidevogels. Bijman: “Hieruit blijkt dat natuurgrond en agrarische grond elkaar versterken bij weidevogelbeheer. Daar worden we blij van.’’

Voorkomen leegroven nesten

In sommige gebieden hadden de weidevogels te vrezen van soorten die het gemunt hadden op hun nesten, zoals vossen en roofvogels. ‘In 2019 gaan we nog meer inzetten op het weghouden van deze soorten bij nesten,” zegt Bijman. “dat doen we door te kijken of preventieve mogelijkheden in andere provincies ook in Noord-Holland zijn toe te passen. Daarnaast maken we gebruik van tips van andere agrarische collectieven en de overkoepelende vereniging BoerenNatuur.”

Op waterlandendijken.nl staat een mooi fotoportret van Gouden Grutto Pul-winnaar Dirk Osinga en van andere boeren van Water, Land & Dijken die zich inzetten voor plattelandsnatuur.

9 november 2018
 “Het aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015."
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese