Home / Actueel / Uncategorized / DenkTank ‘Boer & Natuur’: Samenwerken aan de toekomst

DenkTank ‘Boer & Natuur’: Samenwerken aan de toekomst

Hoe zorgen we samen dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland een succes wordt? Wat is daar voor nodig? Kunnen agrarische collectieven een rol spelen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouw en hoe dan? Over dit soort vragen buigt DenkTank ‘Boer & Natuur’ zich.

Meerdere sessies
Vertegenwoordigers van overheden, boeren- en natuurorganisaties en kennisinstituten staken in 2018 twee keer de koppen bij elkaar voor de DenkTank ‘Boer & Natuur’. De eerste bijeenkomst was om de centrale thema’s vast te stellen. In juni werd er gebrainstormd bij Boerin&De Kok in Amstelveen. Deze drie thema’s rolde daaruit voort:

  • De landbouwtransitie en de rol die de agrarische collectieven daarin kunnen spelen
  • Het verdiepen en verbreden van de regionale rol van de agrarische collectieven
  • Het verhaal van de boerennatuur in Nederland onderbouwen en gezamenlijk uitdragen

Op de tweede bijeenkomst in oktober gingen de leden van de DenkTank aan de slag met het eerste thema: De landbouwtransitie en de rol die agrarische collectieven daarin kunnen spelen. Voorzitter Adnan Tekin, voorzitter DenkTank en gedeputeerde Noord-Holland, trapte af met: “ We weten dat er een landbouwtransitie komt, maar hoe gaan we die gaan volbrengen.” Hierna werden de leden uitgedaagd om in een pitch van één minuut uit te leggen hoe hun organisatie kan samenwerken aan deze transitie met BoerenNatuur. Dit leverde een goed beeld op van de opties die BoerenNatuur en de collectieven hebben om zich sterk te maken voor de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Waarom een DenkTank?
Velen weten meer dan één. BoerenNatuur wil graag kennis en ideeën delen op alle niveaus: van uitvoerend tot bestuurlijk. In de DenkTank reflecteren we op wat we tot nu toe hebben gedaan en hoe we dingen kunnen verbeteren. Ook creëren we afstemming tussen de verschillende partijen die in Nederland werken in en aan het landschap. Zo ontstaan samenwerkingen met mensen die dezelfde doelen hebben en worden wegen gevonden om meer te betekenen voor de biodiversiteit naast het uitvoeren van het ANLb.

Partijen die tot nu toe aan de Denktank BoerenNatuur hebben deelgenomen zijn o.a.:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – WUR – Wereld Natuur Fonds – Vogelbescherming – Gedeputeerde van Noord-Holland – Vertegenwoordiger van BACVP & IPO – Vereniging Natuurmonumenten – Staatsbosbeheer – LandschappenNL – SoortenNL – Unie van Waterschappen – Kennisnetwerk OBN – Deskundigenteam Cultuurlandschap

 

Meer informatie bij Evelien Verbij – everbij@boerennatuur.nl

26 oktober 2018
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese