Home / Actueel / Uncategorized / Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het plan

Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het plan

Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat voor een herstel van een variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen. Dit is van belang voor een rijkere natuur en levert een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten op die de basis vormen voor een gezonde en toekomstbestendige voedselproductie. De huidige aanpak heeft, ondanks de jarenlange inzet van grondgebruikers, onvoldoende opgeleverd. Tijd voor een omslag.

Boerenorganisaties, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en financiers staan voor het eerst allemaal met de neuzen dezelfde kant op, om samen biodiversiteitverlies in Nederland om te buigen naar herstel. Er wordt gefocust op de drie vormen van landgebruik: natuur, landbouw en openbare ruimte, samen beslaan zij namelijk 90% van Nederland. Dat deze drie sectoren samenwerken is uniek, met deze integrale samenwerking kunnen we veel meer bewerkstellen.

Nu en komend jaar

Wat gaan de partners en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel doen? Er wordt per gebied in Nederland gekeken wat de doeltreffendste maatregelen zijn voor het biodiversiteitsherstel. De partners die in die regio zitten, gaan samen bijdragen aan de uitvoering. Op dit moment wordt een monitoringssystematiek opgezet. Dat zijn vijf Delta-labs op vijf verschillende plekken. Op deze plekken wordt onderzocht wat de beste maatregelen zijn voor het biodiversiteitsherstel. Er worden nulmetingen gedaan en gekeken naar referentieplekken ter vergelijking. Ook wordt gekeken naar hoe de partijen daar het beste kunnen samenwerken. Het motto van deze Delta-labs: doen, leren en beter doen. Volgend jaar beginnen deze vijf Delta-labs.

BoerenNatuur

De aanpak van BoerenNatuur heeft overeenkomsten met de aanpak van dit deltaplan: op gebiedsniveau kijken naar de beste aanpak voor de natuur en daar passende samenwerkingspartners en boeren bij vinden. Dit en onze kennis over agrarisch natuurbeheer is onze inbreng in dit samenwerkingsverband. BoerenNatuur wil graag ook de boeren buiten de aangewezen agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)-gebieden helpen om met financieel gezonde verdienmodellen de biodiversiteit te herstellen op hun bedrijf en in hun omgeving.

Alle partners

Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een grote diversiteit aan partners, zoals de Rabobank, Agrifirm, LTO Nederland, Wereld Natuur Fonds, Centraal Bureau Levensmiddelen, Naturalis Biodiversity Center, Natuurmonumenten en wij BoerenNatuur. Alle dragen kennis bij vanuit hun eigen sector, iedereen heeft zijn eigen stukje van de puzzel om dit probleem samen op te lossen. Al deze partners leveren, samen met het ministerie van LNV, ook een financiële bijdrage. Om zo niet alleen in kennis te faciliteren, maar ook de financiën op tafel te leggen om de maatregelen, die uit de onderzoeken komen, uit te voeren.

7 oktober 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese