Home / Actueel / Uncategorized / Collectieve aanpak onder de loep in Europees onderzoeksproject Contracts2.0

Collectieve aanpak onder de loep in Europees onderzoeksproject Contracts2.0

BoerenNatuur participeert in het Europese onderzoeksproject Contracts2.0 samen met nog 27 andere partners uit 11 verschillende landen. Doel van het project is om innovatieve contracten te ontwikkelen waarmee agrariërs ook worden beloond voor het nemen van maatregelen voor natuur, milieu en klimaat. Dit project is een van de wegen waarop BoerenNatuur de voordelen van de collectieve aanpak wil delen binnen Europa, zodat onze aanpak steviger verankerd wordt in het Europese beleid. De collectieven Natuurrijk Limburg en ANOG werken mee aan dit project.

Beter beleid voor innovatieve contracten

BoerenNatuur, Natuurrijk Limburg en ANOG werken sinds 2019 in dit project aan het in beeld brengen van de sterktes en verbeterpunten van ons collectieve stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen we met groepen boeren in de verschillende regio’s (zogenaamde Contract Innovation Labs – CILs) en groepen beleidsmakers (zogenaamde Policy Innovation Labs – PILs). Door alle partners worden op deze manier beleidsaanbevelingen verzameld, die uiteindelijk door onderzoekers worden samengebundeld tot aanbevelingen voor innovatieve contracten voor de Europese Commissie.

Het gedroomde boerenlandschap van de toekomst

Met de beleidsmakers, dus in de CILs, is gewerkt aan een ‘droomlandschap’: de doelen voor het landschap waar alle stakeholders in de regio naar toe willen werken. Je kunt hier meer lezen over hoe dit bij ANOG en Natuurrijk Limburg in zijn werk ging. De andere partners hebben dit ook gedaan en de resultaten worden door de Belgische partner geanalyseerd. Het rapport daarvan wordt binnenkort gepubliceerd. Een voorproefje uit het rapport zijn deze drie meest genoemde kenmerken:

  • Een multifunctioneel landschap (een landschap waar voedselproductie, natuur en andere doelen samen gaan)
  • Een landschap dat ecosysteemdiensten kan leveren (zoals schoon water, waterretentie, bodemvruchtbaarheid)
  • Sociale cohesie tussen stakeholders (samenwerken, gedeelde waarden, connectie tussen burgers en boeren)

Collectieve aanpak in de belangstelling om ‘droomlandschap’ te realiseren

Beleidsmakers in de verschillende Europese landen zijn overtuigd van de effectiviteit en de financiële voordelen van collectieve contracten, met name wanneer het gaat over biodiversiteitsdoelen. Dit blijkt uit een eerste analyse die Hongaarse onderzoekers hebben uitgevoerd. Echter, ze zien nog wel obstakels in het ontbreken van het juiste sociale kapitaal in regio’s waar samenwerking niet de norm is. Ook signaleren ze dat de beleidskaders vaak moeten worden aangepast om collectieve betalingen mogelijk te maken, omdat op dit moment het beleid is toegespitst op individuele contracten.

Vragen over dit project? Neem contact op met Lisa Deijl (ldeijl@boerennatuur.nl)

14 juli 2021
Deel dit bericht