Home / Actueel / Uncategorized / Collectief Rivierenland: Eerste ervaringen uit project Natuurinclusief Betuws Boeren

Collectief Rivierenland: Eerste ervaringen uit project Natuurinclusief Betuws Boeren

Vierentwintig agrarische ondernemers in de Betuwe en Land van Maas & Waal zijn begin 2020 gestart met de toepassing van natuurinclusieve landbouw. De deelnemers komen uit de fruiteelt, boomteelt, akkerbouw en melkveehouderij en doen samen ervaring op het toepassen van maatregelen en wisselen deze kennis sectorbreed uit.

De deelnemers willen met de aanleg van akkerranden, bloemstroken  en/of kruidenrijk grasland meer biodiversiteit realiseren op hun bedrijven voor het aantrekken van nuttige insecten, bijen en daarnaast een mooier landschap te creëren. De biodiversiteit willen ze vervolgens benutten in hun bedrijfsvoering voor natuurlijke plaagbestrijding en een betere bodem. Daarmee willen ze het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verlagen.

Deelnemers bekijken een bloemenstrook tijdens een excursie afgelopen zomer.

Bij de start van het project in januari 2020 hebben de deelnemers per sector aangegeven met welke maatregelen ze aan de slag gaan. Ze zijn vervolgens met 1-2 maatregelen per sector gestart en hebben hiermee het afgelopen jaar ervaring opgedaan. De deelnemers zijn begeleid door adviseurs uit hun eigen sector en hebben ervaringen uitgewisseld met hun collega’s door onder andere bij elkaar op bezoek te gaan.

Meer informatie

Voor het komende tweede projectjaar kunnen nog meer deelnemers zich melden. Kijk voor meer informatie over dit project opde site van ANV Lingestreek. Hier is ook meer te lezen over de verschillende onderwerpen in dit project en zijn de eerste resultaten en ervaringen uit de praktijk te vinden.

Natuurinclusief Betuws Boeren is een initiatief van ANV Lingestreek en De Fruitmotor, en is mede mogelijk gemaakt met subsidie van EU, provincie Gelderland en lokale Rabobanken.

27 oktober 2020
Deel dit bericht