Home / Actueel / Uncategorized / SCAN-ICT systeem voor het ANLb

SCAN-ICT systeem voor het ANLb

SCAN-ICT ondersteunt collectieven in het uitvoeren van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en is onderdeel van de dienstverlening van BoerenNatuur aan collectieven.

De collectieven maken voor het beheren en indienen van het ANLb gebruik van SCAN-ICT: een GIS systeem gekoppeld aan een CRM systeem waarbij een collectief per deelnemer gegevens kan opslaan en beheer kan intekenen op een kaart. Het systeem is gebouwd door SCAN (de voorloper van BoerenNatuur) en wordt nu door BoerenNatuur onderhouden en verder ontwikkeld. Het systeem is direct gekoppeld aan RVO.nl. Dit maakt het mogelijk om de ANLb subsidie via de SCAN-ICT in te dienen en te verantwoorden bij RVO.nl. Daarnaast geeft het systeem door deze koppeling direct een terugkoppeling over het ingetekende en ingediende beheer, de zogeheten KI’s (kwaliteitsindicatoren).

Een KI heeft bijvoorbeeld betrekking op de (foutieve) ligging van het perceel ten opzichte van de referentielaag met landbouwpercelen (de AAN-laag) of het gekozen  beheerpakket. De KI’s kan een collectief terugvinden bij het perceel zelf, maar ook in een overzicht op het dashboard. Hierin ziet een collectief de KI’s van alle percelen en kunnen deze geselecteerd en geordend worden zodat de grootste KI’s met de meeste impact het eerst opgelost kunnen worden.

Daarnaast biedt de SCAN-ICT ook mogelijkheden om de deelnemers na afloop van een jaar uit te betalen via de financiële module. Hiervoor kunnen selecties gemaakt worden van beheereenheden en eventueel algemene of individuele kortingen of bonus toegepast worden. De uitbetaling kan vervolgens ingezien worden door de deelnemer via hun eigen portaal: www.mijnboerennatuur.nl. Ook vindt een deelnemer hier alle relevante informatie terug met betrekking tot zijn of haar percelen (zowel op een kaart als in een tabel), meldingen van uitgevoerd beheer en hun contracten met het collectief of andere documenten. Www.mijnboerennatuur.nl is direct gekoppeld aan de SCAN-ICT zodat de informatie altijd overeen komt met wat er in de SCAN-ICT door het collectief is ingevoerd.

Onze ICT werkt goed, maar heeft ook nog een aantal kleine en grote verbeterpunten. Zo is het systeem nog niet goed geschikt voor collectieven die aan periodiek beheer doen (beheer dat eens in de x jaar plaatsvindt) en moet een collectief de schouw nog steeds handmatig plannen en uitvoeren. Ook willen we de ICT graag verder verdiepen en verbreden. Verdiepen heeft te maken met het beschikbaar maken van belangrijke ecologische gegevens waardoor het collectief betere beheerbeslissingen kan nemen en bijvoorbeeld het in meer detail kunnen vastleggen van beheermaatregelen. Verbreden heeft te maken met het beschikbaar maken van beheergegevens van boeren aan derde partijen die hen willen belonen voor hun extra inzet voor natuur en biodiversiteit. Daarnaast zouden we ook het platform www.mijnboerennatuur.nl verder willen uitbreiden en interactiever willen maken. En uiteraard aangehaakt blijven bij actuele ontwikkelingen in het ANLb en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De komende jaren gaan we samen werken aan een flexibel en toekomstbestendig systeem dat de collectieven maximaal en gebruiksvriendelijk ondersteunt.

Meer informatie bij Inger Wilms – iwilms@boerennatuur.nl

6 april 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: