Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur-webinar-dag terugkijken

BoerenNatuur-webinar-dag terugkijken

De webinars van 14 maart zijn natuurlijk terug te kijken. Klik op de titel en kijk de webinar terug.

Webinar: Verder kijken dan doelsoorten: effectief beheer voor insectendiversiteit & ontwikkeling en beheer van biodiverse erven
In dit webinar komt Anthonie Stip, projectleider en podcastmaker bij De Vlinderstichting, aan het woord. Hij benadrukt het grote belang van insecten voor de algehele biodiversiteit van het agrarisch gebied. En laat zien welke kansen er liggen om insectendiversiteit in de verschillende leefgebieden en landschappen te stimuleren. Hij geeft voorbeelden van maatregelen en tips die in elk bedrijfsnatuurplan ingepast kunnen worden. Tot slot geeft hij advies hoe agrarische collectieven monitoring van insecten zouden moeten aanpakken. Daarna vertelt Fien Oost, provinciaal coördinator soortenbescherming bij Brabants Landschap, over het succes van het project ErvenPlus. Dit project loopt al sinds 2016 met als doel opgeruimde, versteende erven met beplanting, nestkasten en zaadmengsels om te vormen tot levende, biodiverse erven. Ze legt uit hoe het project is gestart en gegroeid, op welke manier de monitoring wordt uitgevoerd en hoe dit initiatief een positieve olievlekwerking heeft over de hele provincie Noord-Brabant. Een project dat een inspiratie kan zijn voor agrarische collectieven om zelf ook erfverbeteringsprojecten te starten.

Webinar: Aanvalsplan Landschap, hoe gaan we die uitvoeren
Gertjan Sengers (pilot Boer-en-Land-Goed; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) en Carin Laarman  
(pilot Boer-en-Land-Goed; Laarman Groen Adviesbureau en Interim Management) informeren je over de huidige Europese en nationale beleidscontext m.b.t. landschapselementen, de stand van zaken van het Aanvalsplan Landschap; de kansen die het biedt voor boeren en collectieven, maar ook de belemmeringen die er nog zijn. 

Webinar: De mensen achter het ANLb
Het ANLb wordt georganiseerd in een ketensamenwerking dat eigenlijk loopt vanaf Brussel naar de boer, of andersom 😉 BoerenNatuur en de collectieven zijn de schakel tussen de boer/deelnemers aan het ANLb en de overheidspartijen. In deze workshop gaan we in gesprek met de mensen die wij als BoerenNatuur tegenkomen in deze keten. Even voorstellen:
– In de studio Annette Pancras van de Regieorganisatie NSP
– Online: Jan Willem van der Vegte van BIJ12; Maaike van Alphen en Jetze Genee vanuit de provincies; Ad Tabak vanuit het NSP team bij LNV; Franc van der Steen vanuit Directie Natuur bij LNV; en RVO.

15 maart 2023
Deel dit bericht