Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur Kennisuur

BoerenNatuur Kennisuur

Elke donderdag van 15:00 – 16:00 nodigen we een spreker uit die online een uur vertelt over zijn of haar onderwerp. Je kan vrijblijvend meekijken en meepraten.

Programma mei

  • 11 mei: (S)ken je sloot – Michiel Wilhelm (TAUW) en Carolien Kooiman (RVV)
  • 25 mei: Inzicht in de kansen voor natuurinclusieve landbouw – Ron Methorst en Aafke Schaap

(S)ken je sloot – Michiel Wilhelm (TAUW) en Carolien Kooiman (RVV)

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/87490410009?pwd=MytuNjNqRzVDN2VXeEFRZ0tvbUpaQT09

In 2017 heeft TAUW met vier agrarische collectieven en Waternet het programma (S)ken je sloot opgezet, waarin boeren hun eigen sloten monitoren op de ontwikkeling van de water- en oeverplanten. In de afgelopen zes jaar hebben zo’n 80 verschillende bedrijven sloten gemeten en de resultaten doorgegeven via een app. Daardoor hebben we nu ongeveer 2500 waarnemingen waarmee we iets proberen te zeggen over de waterkwaliteit van dit typisch Nederlandse watertype en welke beheersmaatregelen bijdragen aan een gezonder slootleven, en welke niet. De presentatie wordt gegeven door Carolien Kooiman, Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen en Michiel Wilhelm oppervlaktewater ecoloog bij TAUW.

Gebiedsprocessen en de kansen voor natuurinclusieve landbouw – Ron Methorst en Aafke Schaap

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/89682337531?pwd=WHNVK3N3empTMUpHODVCS05wSVlvdz09  

Twee jaar geleden zijn de groene hogescholen (Aeres, HAS green academy, Inholland en HVHL) begonnen met een gezamenlijk onderzoek naar de gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw. In dit project zijn de factoren die van invloed zijn op een gebied en de kansen die er liggen op verschillende manieren onderzocht. Wij zijn bezig met het ontwerpen van producten die door boeren(bestuurders) in collectieven gebruikt kunnen worden. In dit kennisuur zal één product, de praatplaat, worden toegelicht met de vraag wie interesse heeft om de praatplaat te gebruiken in het collectief. De praatplaat is al succesvol ingezet in de casusgebieden van het project en wordt omarmd door experts. We willen de toepasbaarheid in de collectieven verder optimaliseren en daarvoor willen we graag een aantal collectieven een werksessie aanbieden. Hierbij krijgen jullie meer inzichten en kunnen de onderzoekers zorgen dat de praatplaat nog verder wordt uitgewerkt. Hoe kom ik aan overzicht? Hoe zit het gebiedsproces in elkaar? Waar gaan we ons op richten? Welke instrumenten kunnen ingezet worden? Zijn vragen die door middel van de praatplaat kunnen worden beantwoord.

Een werksessie om de praatplaat uit te proberen in het collectief zullen in samenspraak met de collectieven worden georganiseerd in het najaar.

Programma juni

  • 1 juni: Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk – Popko Wiersma (Grauwe Kiekdendief Kenniscentrum Akkervogels) en Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch Collectief)
  • 19 juni: Habitatvoorkeuren kievit – Jelle Loonstra (Altenburg en Wymenga)

Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk – Popko Wiersma en Wim Stegeman

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/89682337531?pwd=WHNVK3N3empTMUpHODVCS05wSVlvdz09

De vogelakker is oorspronkelijk ontwikkeld voor de grauwe kiekendief. En wordt met succes voor die soort ingezet. Is de vogelakker ook net zo geschikt voor andere doelsoorten? Voor welke? En zijn er algemene richtlijnen voor de opzet van een goede vogelakker? En hoe past de vogelakker in de bedrijfsvoering van de boer?

Habitatvoorkeuren kievit – Jelle Loonstra (A&W)

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/89682337531?pwd=WHNVK3N3empTMUpHODVCS05wSVlvdz09

Welk habitat wordt door kievit-gezinnen geprefereerd en welke factoren hebben een positieve invloed op de overleving van kievitskuikens? Aan de hand van 36 gezenderde kieviten neemt Jelle Loonstra ons mee in het wel en wee van kievit-gezinnen tijdens het broedseizoen en laat daarbij verrassende uitstapjes zien.

Zelf spreken op een BoerenNatuur Kennisuur?

Wil je ook in een BoerenNatuur Kennisuur iets vertellen over een project waar je als mee bezig bent, wat relevant voor onze agrarische collectieven, een proces dat je wilt delen met andere collectieven en/of andere onderwerpen waarover je kennis wilt uitwisselen, laat het ons vooral weten!

Lieneke Bakker – lbakker@boerennatuur.nl

8 mei 2023
Deel dit bericht