Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur en de collectieven zetten zich in voor natuur- en landschapsbeheer voor ‘On the Way to PlanetProof’ melkveehouders

BoerenNatuur en de collectieven zetten zich in voor natuur- en landschapsbeheer voor ‘On the Way to PlanetProof’ melkveehouders

In 2020 hebben 26 agrarische collectieven ‘On the Way to PlanetProof’ melkveehouders van FrieslandCampina geholpen met de registratie van hun natuur- en landschapsbeheer. Ze deden dit voor een steekproef van de totale melkstroom. Daarnaast hebben de collectieven en de melkveehouders gezamenlijk gesproken over het benodigde beheer en hebben de collectieven geschouwd of het beheer goed is uitgevoerd. De ervaringen van collectieven en melkveehouders waren positief, daarom is het de intentie van FrieslandCampina om in 2021 opnieuw BoerenNatuur en de collectieven te vragen hun inzet voor het onderdeel natuur en landschap van ‘On the Way to PlanetProof’ te leveren.

Collectieven registreren vergelijkbaar met het Agrarische Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) voor melkveehouders buiten de ANLb-gebieden natuur- en landschapsbeheer met pakketten. Deze worden BBM-pakketten, Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouderij, genoemd. Geleerde lessen (uit een enquête onder de deelnemers) zijn dat de boeren uitleg over het beheer van deze BBM-pakketten door het collectief, om de goede pakketten te kiezen en ze goed uit te voeren, als nuttig ervaren. Daarnaast kwamen er veel inhoudelijke vragen van deelnemers over de BBM-pakketten in 2020. Daarom worden de BBM-pakketten voor 2021 geactualiseerd.

Naast FrieslandCampina is nog een zuivelbedrijf en de provincie Noord-Brabant geïnteresseerd om met de collectieven samen te werken. Het doel is dat door het registeren van natuur- en landschapsbeheer door de collectieven, boeren aan derden kunnen laten zien dat ze zich inzetten voor biodiversiteit, opdat ze beloond kunnen worden voor deze inzet voor natuur en landschap door zowel marktpartijen als overheden. Bij de ‘On the Way to PlanetProof’-melkstroom gebeurt deze waardering al. In het project Brabants Bodem van de provincie Noord-Brabant zullen zeer waarschijnlijk melkveehouders ook extra beloond gaan worden voor hun inzet vanaf dit jaar.

Voor meer informatie schrijf een mail aan: Carleen Weebers (cweebers@boerennatuur.nl) of Lisa Deijl (ldeijl@boerennatuur.nl)

13 januari 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in: