Home / Actueel / Uncategorized / Boeren planten Knothenge

Boeren planten Knothenge

Landschapsmonument met aanbevelingen voor nieuw GLB

Op de langste dag van het jaar, bij het ondergaan van de zon, hebben de deelnemers
van het project ‘Naar vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’ een
cirkel van knotbomen aangeplant als klein monument voor het landschap. Ze deden
dit om aandacht te vragen voor hun aanbevelingen voor het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Nederlandse boeren staan voor grote uitdagingen als het gaat om integratie van natuur,
klimaat en voedselzekerheid. In Europa zal vanaf 2023 het nieuwe GLB meer het accent
leggen op vergroening. Projectleider Arie Schoemaker: “In opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben we met vijf agrarische natuurcollectieven
een project uitgevoerd om te bepalen hoe agrariërs in een kleinschalig landschap zo goed
mogelijk invulling kunnen geven aan deze vergroening.”

Op 22 juni overhandigden de collectieven Noordoost Twente, VALA Achterhoek, Veluwe,
Utrecht Oost en Midden Brabant het rapport met de resultaten aan het ministerie van LNV.
Programmadirecteur Annemiek Hautvast kreeg de 10 kernboodschappen als een grote
legpuzzel aangeleverd. De boeren vroegen om in het nieuwe GLB meer aandacht te geven
aan boeren in een kleinschalig landschap. Door natuurlijke handicaps zoals kleine percelen,
schaduwwerking en vochtproblemen, is een extra beloning nodig voor behoud en beheer
van het landschap. Verder gaven ze als knelpunt aan dat de derogatie regelgeving als rem
werkt voor een duurzame bedrijfsvoering met kruidenrijke akkerranden en variatie in de
teelt van gewassen. Het budget voor agrarisch natuurbeheer is te krap, zeker nu steeds meer
boeren een stap willen maken naar natuurinclusieve landbouw.

Als afsluiting van de bijeenkomst plantten alle partijen samen een monument voor het
kleinschalige landschap in de vorm van een cirkel knotwilgen. Binnen het melkveebedrijf
van Nico Willigenburg en op grond van Stichting de Boom in Leusden werd een mooie
locatie gevonden. “De cirkel noemen we ‘Knothenge’ met een knipoog naar Stonehenge
waar op de langste dag van het jaar de zonnewende wordt gevierd”, aldus Hans Veurink
(regiocoördinator Veluwe & Utrecht Oost). “We zien het als een mooi symbool om vanuit
beleid en praktijk samen te werken aan vergroening in de landbouw en behoud van ons
fraaie landschap.”

28 juni 2021
Deel dit bericht