Home / Actueel / Uncategorized / Blog: En dan is het alweer 2021…

Blog: En dan is het alweer 2021…

Aanpassingsvermogen groter dan gedacht en leidt tot beweging

In januari 2020 had niemand voorzien wat voor een uitzonderlijk jaar 2020 zou gaan worden. Werkelijk niemand zou op dat moment gelooft hebben dat we de kerst van 2020 met maar drie gasten konden vieren, dat de horeca en heel veel winkels gesloten zouden zijn. Van mondkapjes dragen in het openbare leven had nog niemand gehoord en bij anderhalve meter dachten we eerder aan bier dan aan afstand houden. Het was allemaal onvoorstelbaar, maar ook bijzonder om te zien dat wij, als mensen en maatschappij, dus wel in staat zijn om drastische besluiten te nemen en die te accepteren als het echt nodig is. Besluiten die een enorme impact hebben op ons dagelijks leven. En toch gaat het dagelijks leven ook gewoon weer verder, ons aanpassingsvermogen is onvoorstelbaar groot. 2021 begint zoals 2020 is geëindigd, ondanks het opstarten van de inentingscampagne zijn we voorlopig nog niet af van alle coronamaatregelen. De vraag is ook in hoeverre we weer terug zullen keren naar wat we voor 2020 normaal vonden. Ik denk niet dat we terugkeren naar hetgeen wat we heel lang als normaal hebben ervaren. De vraag is of dat erg is. Een maatschappij is altijd in beweging en ontwikkeld zich, vaak heel geleidelijk en soms met een schok.

Optimistisch over daadkracht en sturen op welzijn

Ik kijk eigenlijk best optimistisch naar de toekomst en dat heeft  twee redenen. De hele coronacrisis heeft laten zien dat onze regering best krachtige, vergaande besluiten kan nemen, die grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal. Zolang maar duidelijk is waarom dit gebeurd en we als burger ook de noodzaak ervan inzien. Dit biedt volgens mij perspectief bij de grote vraagstukken die we de komende jaren moeten gaan oplossen, zoals de klimaatopwarming en de afname van biodiversiteit. Deze vraagstukken kunnen we alleen oplossen met een overheid die durft vooruit te kijken, die durft te kiezen en het aandurft om ook de uitvoering strak op te pakken. Precies wat we nu zien gebeuren bij de coronacrisis. De tweede reden dat ik optimistisch ben heeft te maken met het groeiende besef dat onze focus op de economie als basis voor onze welvaart en geluk niet gebracht heeft wat we graag willen. Continue, eenzijdig sturen op BNP (Bruto Nationaal Product) leidt er niet automatisch toe dat we ook goed scoren op BNG (Bruto Nationaal Geluk). Gemiddeld worden we wel steeds rijker, maar die rijkdom wordt wel steeds schever verdeeld. Lang niet iedereen profiteert evenveel van de continue groei van het BNP. Daarom kiezen een aantal landen, zoals Nieuw Zeeland, ervoor om te gaan sturen op BNG, Bruto Nationaal Geluk. Ik verwacht dat we ook in Nederland een discussie krijgen over het eenzijdig sturen op economische kengetallen en daarbij marktwerking altijd als de goede oplossing zien. Het afgelopen jaar is al gebleken dat marktwerking in de zorg niet tot verrijking heeft geleid maar juist tot verarming. 

Belang van benoemen producten en waarden landbouw voor maatschappij

En wat heeft dit alles nu met de landbouw te maken, nou heel veel. In de landbouw gaat het ook juist om deze discussie. Is de landbouw een louter economische bedrijfstak die producten produceert die verkocht moeten worden op de vrije markt, en op die manier bijdragen aan het BNP. Of produceert de landbouw ook waarden zoals een mooi landschap, schoon water, biodiversiteit, zaken die niet direct bijdragen aan het BNP, maar juist bijdragen aan het BNG. Ik ben overtuigd van het laatste. Natuurlijk blijft onze hoofdtaak het produceren van gezond voedsel, maar al die andere waarden die we ook kunnen produceren worden steeds belangrijker. Belangrijker als het gaat om onze “license to produce” te behouden maar ook als het gaat om onze bijdrage aan het BNG, Bruto Nationaal Geluk. BoerenNatuur richt zich juist op die waarden, of producten zo u wilt, die wel belangrijk gevonden worden door de maatschappij, maar nog niet economisch gewaardeerd worden. En dat laatste is wel essentieel om het voor de individuele boer mogelijk te maken om ook deze producten een plaats te geven in de bedrijfsvoering. Dat zal dan ook het speerpunt zijn voor BoerenNatuur in 2021. Producten en waarden benoemen en ontwikkelen die de landbouw kan leveren aan de maatschappij. Aan deze producten en waarden moet vervolgens ook een economische waarde toegekend worden om het voor de boeren mogelijk en interessant te maken deze te gaan produceren. Samen met onze 40 collectieven willen we de individuele boer hierbij ook ondersteunen en faciliteren. Dit is kort samengevat onze bijdrage aan het BNG in 2021!

Alex Datema
Voorzitter BoerenNatuur

6 januari 2021
Deel dit bericht