Home / Actueel / Uncategorized / Blog Alex Datema: Zomerbijeenkomsten en Bruine kiekendieven

Blog Alex Datema: Zomerbijeenkomsten en Bruine kiekendieven

Het was een lang vergaderseizoen dit jaar, tot en met half juli stond de agenda bol van overleggen, vergaderingen en gesprekken. Er gebeurt op dit moment ook veel in de landbouw. En gelukkig met de nodige aandacht voor het landschap en de biodiversiteit én de rol die we als landbouw hebben in het behoud en herstel daarvan. Als je daar over spreekt kom je automatisch uit bij de collectieven en BoerenNatuur als belangrijke schakels tussen beleid, wensen en de praktijk van de boer.

We houden ons allang niet meer alleen bezig met het uitvoeren van het ANLb, maar hebben inmiddels veel meer activiteiten erbij opgepakt. Dat gaat soms sluipenderwijs zonder dat daar echt een strategische keuze aan ten grondslag ligt. Het is belangrijk dat we een weloverwogen keus maken wanneer we andere activiteiten oppakken in plaats van je mee te laten zuigen in de hectiek van het moment.

In de eerste weken van juli hebben we daarom de 4 regio-bijeenkomsten georganiseerd, zomerbijeenkomsten, om met alle collectieven in gesprek te gaan over de rol van het collectief in de toekomst. (Powerpoint van die zomerbijeenkomsten is hier te lezen) Dat dit onderwerp bij velen leeft bleek wel uit de hoge opkomst, alle collectieven hebben 1 of meerdere bijeenkomsten bezocht. De verslagen van deze bijeenkomsten worden nog verder uitgewerkt in een document, wat we vervolgens nog een keer met iedereen willen bespreken. De eerste lijnen zijn al wel te schetsen; Het collectief van de toekomst doet niet alleen maar ANLb, maar is daarnaast een vereniging die boeren kan helpen, faciliteren, adviseren en ondersteunen als een boer op zijn of haar bedrijf aan de slag wil met landschap, biodiversiteit of klimaat. Dat is een andere en bredere rol dan we nu hebben. We willen in de toekomst dus boeren helpen die buiten het ANLb vallen om aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. Waar mogelijk ook te faciliteren dat een boer daar ook een vergoeding voor krijgt via de productprijs of een rente korting bij de bank, om maar 2 concrete voorbeelden te noemen. We kunnen de vergoeding niet regelen, wij kunnen wel ervoor zorgen dat de boer kan bewijzen dat hij, door goed beheer, in aanmerking komt voor zo’n vergoeding. Dit is een nieuwe rol waarvan we de consequentie goed in beeld moeten brengen voordat we een keuze maken of we die rol willen. Wordt vervolgd deze herfst!

Vanaf nu heb ik een paar weken lang wat meer tijd voor het eigen bedrijf, het lijkt een rustige periode te worden vanwege de droogte. Gelukkig hebben we nog genoeg gras voor de melkkoeien en kunnen we zelfs af en toe nog wat maaien. We blijven nog steeds bezig met ons weidevogelbeheer én we hebben een nestje Bruine kiekendieven, de 4 jongen zijn nog niet vliegvlug zodat ze nog de nodige bescherming nodig hebben van de boer!

Alex Datema

31 juli 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese