Home / Actueel / Uncategorized / Blog Alex Datema: Let op uw woorden

Blog Alex Datema: Let op uw woorden

Let op uw woorden, want uw woorden zijn de voorbode van het handelen. Dit zei Angela Merkel in 2020. Ze doelde daarmee op de verruwing van het taalgebruik op sociale media, maar ook op meer plekken in de samenleving. Ik moet helaas constateren dat die verruwing van het taalgebruik in Nederland zelfs is doorgedrongen tot de Tweede Kamer. Merkels woorden “Let op uw woorden, want ze zijn de voorbode van uw handelen” komen dan ook regelmatig bij mij naar boven als ik naar Kamerdebatten of politieke talkshows zit te kijken. Maar andersom werkt het ook. Bij de presentatie van zijn rapport “Wat kan wel” liet Johan Remkes zien dat je met het zorgvuldig kiezen en gebruiken van je woorden ook juist kunt verbinden en contact kunt maken. Ook dan zijn jouw woorden een voorbode van jouw handelen. Staan er nu echt nieuwe voorstellen in dit rapport? Nee, alles wat Remkes benoemt is al wel een keer de revue gepasseerd. Wat het verschil maakt is dat hij alle partijen heeft gehoord, en hun argumenten en gevoelens serieus neemt. Daarbij is hij ook kritisch op hoe al die partijen zich manifesteren in het debat, op de toon en manier waarop ze dat debat voeren. Let op uw woorden want uw woorden zijn de voorbode van uw handelen. Vervolgens pleit hij er aan de ene kant voor om ruimte te maken in het proces wat nog op gang moet komen voor echte inbreng van alle partijen. Terwijl hij ook niet schuwt om de harde boodschap te brengen van de noodzaak om nu meteen van 500 a 600 piekbelasters de stikstof uitstoot tot 0 terug te brengen, om daarmee de acute problemen van de PAS-melders en het mogelijk stilvallen van de bouw op te lossen. En toch wordt zijn boodschap goed begrepen en gewaardeerd, omdat hij wél de juiste toon en de juiste woorden weet te vinden.

Als we gebruik willen maken van de unieke kans, die Johan Remkes ons biedt, om een nieuwe start te maken met de aanpak van het stikstofprobleem en het oplossen van de vertrouwenscrisis, moeten alle partijen het lef hebben om boven zichzelf uit te stijgen en dit rapport in zijn volledigheid te omarmen. Dat vraagt veel van het kabinet omdat Remkes erg kritisch is op het beleid, het handelen en de woorden van het kabinet tot nu toe. Het rapport vraagt veel van de sector want de boodschap over de 500 a 600 piekbelasters is een zeer pijnlijke boodschap. Dat betreft onze collega’s die toevallig op een, naar nu blijkt, verkeerde plek zitten. Dat vraagt ook veel van de politiek, de Tweede Kamer, ook hier wil ik nogmaals wijzen op de woorden en de frame’s die gebruikt worden in de debatten. En het vraagt om een duidelijk statement van alle ketenpartijen die zich nu angstvallig verschuilen achter holle woorden. We staan voor grote veranderingen in de agrarische sector en in de maatschappij. Johan Remkes laat ons zien hoe je deze grote veranderingen kunt omzetten in een behapbaar proces, waarbij hij haarfijn aangeeft wat er tot nu toe fout is gegaan maar ook precies beschrijft hoe we dit veranderproces dan wel vorm zouden moet geven. De basis hiervoor is de echte betrokkenheid van alle partijen. Laten we kiezen voor de toekomst, laten we ervoor kiezen om dit samen te doen. Laten we daarom eensgezind besluiten dat we “wat kan wel” als nieuwe basis gebruiken voor het debat over de toekomst van de landbouw.

Welke rol zouden wij, BoerenNatuur en de collectieven, hierin nu kunnen vervullen is een vraag die ik mijzelf dan stel. Hebben wij hierin een rol te vervullen? In de 7 jaar dat we nu werken met de collectieve werkwijze in het ANLb is de positie van collectieven niet meer weg te denken in het hele stelsel. Niet aan overheidskant maar zeker ook niet aan de zijde van de boeren. Aan beide zijden wordt ons werk erkent en gewaardeerd. We genieten vertrouwen. Dat vertrouwen wat we opgebouwd hebben is essentieel voor de rol die we spelen binnen het ANLb. Dat vertrouwen maakt ook dat velen ons vragen om onze inzet te verbreden naar andere thema’s. Als het gaat over de gebiedsgerichte aanpak worden we steeds vaker genoemd als een partij die daarin de verbinding kan leggen tussen landbouw en natuur en belangrijker nog de verbinding tussen de individuele boer en de overheid. Van mens tot mens. Ik denk dat die rol ons prima past zolang we dat kunnen doen met het vertrouwen van onze deelnemers. Daar ligt een mooie uitdaging voor ons om mee aan de slag te gaan in 2023. Die uitdaging gaan we samen aan!   

Wil je reageren op deze blog; let dan op uw woorden, want woorden zijn de voorbode van het handelen ;).

Alex Datema | Voorzitter BoerenNatuur

10 oktober 2022
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese