Home / Actueel / Uncategorized / Geen oase in de woestijn

Geen oase in de woestijn

Wat is natuurinclusief?

Iedereen is het er wel over eens dat het bij natuurinclusieve landbouw gaat over hoe de landbouw omgaat en rekening houdt met het agrarische cultuurlandschap, de daarbij behorende biodiversiteit en de sociale omgeving. Maar wat dit ‘rekening houden met’ dan betekent voor de agrarische praktijk van alledag of juist voor de ontwikkelingen in de landbouw van de komende tien jaar, daar verschillen de ideeën nogal. Voor de een zal een hightech precisie landbouw per definitie niet natuurinclusief zijn, terwijl de ander juist grote mogelijkheden ziet om met behulp van hightech precisie landbouw natuurinclusief te worden.

De wereldbevolking voeden

Zelf denk ik dat natuurinclusieve landbouw de enige manier is om op een echt duurzame wijze en op lange termijn de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien om het nog maar even gecompliceerder te maken. Voor Nederland, als gidsland voor de landbouw, ligt er dus een kans om onze reputatie eer aan te doen en deze handschoen op te pakken.

Geen nichemarkt

BoerenNatuur.nl heeft deze handschoen opgepakt en een position paper naar buiten gebracht over hoe wij natuurinclusieve landbouw zien en hoe we deze ontwikkelingsrichting zouden kunnen faciliteren en stimuleren. Ons uitgangspunt daarbij is dat natuurinclusieve landbouw een ontwikkelingsrichting moet zijn voor de héle landbouw en niet moet leiden tot de zoveelste nichemarkt. Zoals we de laatste decennia hebben gefocust op een steeds hogere productie met minder input, zullen we ons de komende decennia moeten focussen op het vasthouden van een hoge productiewaarde maar nu met inzet op het herstel van de biodiversiteit, aandacht voor het agrarisch cultuurlandschap en onze sociale positie.

Samenwerken noodzakelijk

We zijn ervan overtuigd dat dit kan, zeker als we de mogelijkheden van stormachtige ontwikkelingen in de techniek ook weten in te zetten voor deze thema’s. Dit kunnen we als boeren niet alleen, het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid met de ketenpartijen, de maatschappij en de overheid. Op 7 april gaan we dan ook, tijdens de conferentie Succesvol Boeren met Natuur, ontmoet de praktijk, met al deze partijen in gesprek om te kijken of we samen richting kunnen geven aan de kreet ‘natuurinclusieve landbouw’.

Meer nodig om achteruitgang kritische soorten te stoppen

BoerenNatuur.nl zet zich samen met de collectieven voor agrarisch natuurbeheer keihard in om het agrarisch natuurbeheer te verbeteren en te optimaliseren. We weten echter nu al dat dit de achteruitgang van de veldleeuwerik, de grutto en de andere kritische soorten niet zal stoppen. Daarvoor is meer actief beheer nodig en een verbetering van het hele landelijke gebied vanuit een ecologisch oogpunt. Anders zullen de gebieden die boeren samen met hun collectieven actief beheren verworden tot een oase in een woestijn.

16 maart 2017
Voor Nederland, als gidsland voor de landbouw, ligt er dus een kans om onze reputatie eer aan te doen en deze handschoen op te pakken.
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese