Home / Actueel / Uncategorized / BIMAG – het vlinderseizoen is begonnen!

BIMAG – het vlinderseizoen is begonnen!

Het voorjaar is laat dit jaar, maar nu is het eindelijk warmer en begint de natuur te bloeien. Dat betekent dat het vlinderseizoen en dus BIMAG vol van start is gegaan! Dit jaar doen er voor het Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) 81 boeren mee. Dat zijn er 35 meer dan vorig jaar.

De boeren tellen op eigen erf en land nacht- en/of dagvlinders. Vorig jaar zijn er 2005 dagvlinders geteld en 8063 nachtvlinders. De meest voorkomende nachtvlindersoort was de Gewone Grasuil met 1168 waarnemingen maar er zaten ook bijzondere vangsten tussen als de Spaanse Vlag en de Zesstreepuil.

Locaties waar nacht- en/of dagvlinders worden gemeten in het agrarisch gebied

Dagvlinders worden via een vaste telroute gemeten. Een telroute loopt over erf en lang en is ongeveer één kilometer lang. Een telling duurt daarmee rond de 15 minuten. De route wordt eens per week gelopen conform het meetnet vlinders.

Nachtvlinders worden via een LedEmmer gemeten. Er worden minimaal eens per twee weken drie LedEmmers op het bedrijf geplaatst. In de ochtend, wanneer de vlinders nog stil zitten, wordt elke individuele nachtvlinder gefotografeerd. De foto’s worden naar De Vlinderstichting gestuurd die ze op naam brengt en telt. De methodiek van het meetnet nachtvlinders wordt hier verder bij aangehouden.

Er is nu ook een BIMAG brochure over de ervaringen van vorig jaar. Hierin wordt ingegaan op het project, de resultaten en de brochure bevat ook interviews met deelnemers. Lees hem!

31 maart 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in: