Home / Actueel / Uncategorized / ANLb beheer in cijfers

ANLb beheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd. De agrarische collectieven hebben met deze boeren dit beheer in contracten vast gelegd, het beheer gecontroleerd en uitbetaald.

Zo is er afgelopen zeven jaar steeds meer hectares kruidenrijk grasland bijgekomen, meer kilometers bomen en struiken, meer sloten ecologisch geschoond, meer ruwe mest uitgereden, meer keverbanken aangelegd, meer wintervoedsel akkers, meer natuurvriendelijke oevers, en ga zo maar door.

De collectieven creëren met de boeren en met dit beheer zo geschikt mogelijke habitats voor de gele kwikstaart, kievit, grutto, blauwe kiekendief, houtduif, torenvalk, boomkikker, kamsalamander, tureluur, hazelmuis, bunzing, steenuil en bijna 60 andere soorten.

Die habitats stellen de collectieven samen met een mozaïek aan verschillende soorten beheer: een plek waar ze kunnen broeden, een plek waar ze kunnen foerageren en een plek waar ze hun jongen groot kunnen brengen. Elke functie vraagt een andere soort omgeving, en dit verschilt ook weer per diersoort.

De veertig agrarische collectieven hebben samen met de boeren zich hard ingezet om het ANLb goed uit te voeren. Effectief en efficiënt beheer helpt doelsoorten om te overleven en geeft populaties de kans om te groeien. En niet alleen de doelsoorten profiteren hiervan, maar de gehele biodiversiteit in het landelijk gebied. Daarom gaan we door het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de volgende ANLb periode die loopt van 1 januari 2023 tot 2028.

Origineel bestand bekijken.

12 mei 2023
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese