Home / Actueel / Uncategorized / Alex Datema stopt als voorzitter bij BoerenNatuur

Alex Datema stopt als voorzitter bij BoerenNatuur

Per 1 mei 2023 stopt Alex Datema als voorzitter bij BoerenNatuur. Hij wordt directeur Food & Agri bij de Rabobank waar hij zich ook gaat inzetten voor een meer natuurinclusieve landbouw. Alex was vanaf de start van BoerenNatuur, eind 2015, voorzitter van BoerenNatuur. In die zeven jaar heeft hij met visie en inzet gebouwd aan de vereniging BoerenNatuur samen met de 40 agrarische collectieven. Hij heeft BoerenNatuur op de kaart gezet bij alle partijen betrokken bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Hij heeft daarbij altijd een verbindende rol gespeeld in een wereld die helaas meer en meer gepolariseerd raakt. En dat is ook de rol van BoerenNatuur: zoeken naar de verbinding tussen natuur en landbouw en laten zien dat boeren een waardevolle bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in het landelijk gebied. BoerenNatuur gaat op zoek naar een interim voorzitter.

Meer informatie bij Evelien Verbij via everbij@boerennatuur.nl


Persbericht Rabobank:

Melkveehouder Alex Datema nieuwe Directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank

Rabobank maakt vandaag bekend dat Alex Datema de nieuwe Directeur Food & Agri is. Per 1 mei aanstaande volgt hij Carin van Huët op, die per 1 januari 2023 afscheid nam van Rabobank. Datema is al 35 jaar melkveehouder in de provincie Groningen en nu nog voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en voor een meer natuur inclusieve landbouw.

Alex Datema (1966) is sinds 1988 melkveehouder en heeft 120 melkkoeien en 70 hectare grasland. Datema runt het bedrijf samen met een compagnon in zijn Groningse maatschap. Datema is sinds 2016 voorzitter van BoerenNatuur en onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en de Agro Agenda Noord Nederland. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Belangrijke rol

Lid van de Groepsdirectie Kirsten Konst: ‘Met de komst van Datema heeft Rabobank een waardige opvolger voor Van Huët gevonden. Lid van de Groepsdirectie Kirsten Konst: ‘Ik ben blij met de komst van Alex Datema, een specialist en bestuurder met een schat aan praktijkervaring. Met zijn kennis, netwerk en heldere visie op de toekomst is hij de juiste persoon om bij Rabobank leiding te geven aan de F&A sector. Dat is juist nu van belang, nu deze sector voor grote uitdagingen staat en wij als financier onze klanten willen helpen bij de transitie naar een duurzame toekomst.”

Boeren helpen met verduurzamen

De aanstelling van Datema komt in een belangrijke periode; op dit moment wordt in Den Haag gesproken over de toekomst van de landbouw bij de vorming van het Landbouwakkoord. ‘Mijn gehele bestuurlijke carrière zet ik mij al in voor de duurzame toekomst van de landbouw. Duurzaam betekent voor mij economisch en ecologisch duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid betekent dat je als boer voor grote keuzes komt te staan. Die keuzes maak je vaak samen met je bank. Ik wil graag samen met de coöperatieve Rabobank naast de individuele boer gaan staan bij deze ingewikkelde keuzes.’

9 maart 2023
Deel dit bericht
Geplaatst in:
Click to access the login or register cheese