Home / Actueel / Uncategorized / Aanvragen GLB pilots ingediend

Aanvragen GLB pilots ingediend

Voorstellen ingediend
Van 3 t/m 17 december 2018 konden collectieven een subsidieaanvraag indienen bij de regeling ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’. In totaal zijn zeven voorstellen ingediend waarvan één samen met LTO Nederland. Naar verwachting worden de pilots eind januari 2019 beschikt. De pilots zullen doorlopen tot 31 maart 2021.

Doelstelling
Met de resultaten van de pilots wil LNV in de volgende GLB periode de vergroeningsmaatregelen en het ANLb beter op elkaar afstemmen; kijken of regionale samenwerking via collectieven een rol kan spelen in het behalen van maatschappelijke doelen; de samenwerking met gebiedspartners en marktketens versterken; en het ontwikkelen van een eenvoudige verantwoordingssystematiek testen.

Compleet pakket
De pilotvoorstellen vullen elkaar aan qua sector, qua regio, en ook qua inhoud. Zo richten sommige pilots zich meer op de ontwikkeling van duurzame bouwplannen; andere op de ruimtelijke afstemming tussen ANLb en natuurgebieden; of op het nemen van klimaatmaatregelen. De gebiedsbenadering om maatschappelijke doelen (biodiversiteit, klimaatopgaven, water) te realiseren staat centraal in alle voorstellen. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gewerkt met boeren buiten de leefgebieden.

Onderlinge afstemming en leren van elkaar
BoerenNatuur is verantwoordelijk voor een koepelproject waarin worden opgepakt: de afstemming tussen de pilots; de landelijke ontwikkeling van een verantwoordingssystematiek; het onderling leren met alle collectieven; en de communicatie met betrokken en geïnteresseerde partijen.

Meer informatie bij Willemien Geertsema – wgeertsema@boerennatuur.nl

19 december 2018
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese