Home / Actueel / Uncategorized / 2020: Opnieuw een spannend jaar voor de weidevogels

2020: Opnieuw een spannend jaar voor de weidevogels

Dit jaar is opnieuw een spannend jaar voor de weidevogels. De droogte van de afgelopen tijd droogt weilanden en akkers uit. Niet alleen een probleem voor de boeren, maar ook voor de weidevogels. Door de harde grond kunnen zij zelf en hun pullen moeilijk het nodige voedsel vinden. Daarnaast hebben ook de coronamaatregelen effect op bescherming van de weidevogels. Collectieven, weidevogelvrijwilligers, boeren en anderen proberen de vogels zo goed mogelijk tijdens deze bijzondere omstandigheden te helpen.

Jaarlijks gaan in het voorjaar vrijwilligers op pad om de nesten van de boerenlandvogels in het land te registreren. Op deze manier kunnen de boeren en loonwerkers om de nesten heen maaien of deze beschermen bij beweiding of andere bewerkingen. Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn er dit jaar minder vrijwilligers op pad geweest om de nesten te markeren. Daarom hebben collectieven en Boerennatuur de boeren en loonwerkers opgeroepen ook zelf extra goed op de nesten van de vogels te letten.

Aanhoudende droogte
Het broedseizoen is momenteel nog in volle gang. Veel eieren zijn ook al uitgekomen en daarmee komen we bij het tweede probleem: de droogte. Door de droogte van de afgelopen tijd is het voor de vogels en hun jongen moeilijk om aan voedsel te komen. Voor veel collectieven, waaronder de agrarische natuurcoöperatie de Groene Klaver en Collectief Groningen West, was dit een reden om in actie te komen. Op verschillende plaatsen worden extra greppels onder water gezet met waterpompen of worden laaggelegen delen drassig gemaakt. Door de bodem vochtig te houden, komen er meer insecten tot ontwikkeling en kan het voedsel gemakkelijker uit de bodem worden gehaald door de vogels. Lees hier meer over één van deze acties.  

Verspreid door heel het land zijn veel boeren bereid om mee te werken aan deze initiatieven. De wormen en andere insecten zijn door de droogte dieper de bodem ingetrokken, waardoor het zelfs voor de grutto’s met hun lange snavels onmogelijk is om aan voedsel te komen. De weidevogels trekken naar de plekken waar de grond vochtiger is, zoals in de buurt van sloten en de plasdrassen die via het ANLb worden beheerd. Hier is meer bodemleven en daarmee meer kans om voedsel te vinden voor de volwassen vogels en hun kuikens.

Kuikens in het land, poes in de mand
In een aantal provincies worden de problemen voor de weidevogels verergerd doordat er dit jaar meer predatoren zijn dan andere jaren. Door de muizenplaag van vorig jaar was het voor de uilen en torenvalken een stuk makkelijker om aan voedsel te komen. De gevolgen daarvan zijn nu zichtbaar. Het grote voedselaanbod vorig jaar heeft geleid tot meer predatoren dit jaar. Ook de vossen wisten meer jongen groot te brengen dan anders. Deze predatoren vormen, naast het tekort aan vrijwilligers en de aanhoudende droogte, een extra bedreiging voor de weidevogelkuikens.

Bescherming tegen predatoren wordt op allerlei manieren opgepakt. Door samenwerking met wildbeheereenheden, door plaatsen van vossenrasters en weghalen van bosjes en ruigten waarin predatoren zich ophouden. Een andere groep predatoren die nog niet genoemd is, wordt gevormd door de katten. Katten kunnen ’s nachts kilometers op strooptocht gaan, waarbij de eieren of kuikens een makkelijke prooi zijn. Om iedereen bewust te laten worden van de bedreiging die een kat vormt voor de weidevogelkuikens, zijn verschillende organisaties in Friesland een campagne gestart: ‘kuikens in het land, poes in de mand’.

Met al deze acties doen de collectieven, samen met deelnemende boeren en vrijwilligers, hun best om de weidevogels te helpen succesvol hun jongen groot te brengen. Via tellingen van nesten en de weidevogelparen met jongen, wordt aan het eind van het seizoen in beeld gebracht wat het resultaat van deze inspanningen is geweest.

Meer informatie: wgeertsema@boerennatuur.nl

25 mei 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: