WELKOM OP DE

Boerennatuur-logo-mail

BOERENNATUURDAG 2018

BoerenNatuurdag 2018

Een dag om te leren, kennis te delen, inspiratie op te doen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Komt u ook?

8 maart is de BoerenNatuurdag 2018 met het thema 'Leren van elkaar'. Deze dag is door, voor en met collectieven georganiseerd en bedoeld voor vrijwilligers, boeren, beleidsmakers en natuurbeheerders.

U kunt deelnemen aan lezingen en workshops waarbij agrarische collectieven en andere deskundigen aan het woord komen. Er is een infomarkt en volop gelegenheid om elkaar te spreken. Met andere woorden: een unieke dag om van elkaar te leren!

Kijk voor het volledige programma en meld u hier aan. Een korte beschrijving van de workshops vindt u hieronder.

Aanmelden voor de BoerenNatuurdag

Aanmelden voor de BoerenNatuurdag is echt nodig en kan tot maandag 5 maart 2018. Er is een beperkt aantal plaatsen. Meld u dus snel aan, want vol=vol.

Meld u aan via de onderstaande link via Eventbrite, vul het formulier in en u ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding via de mail. Op de dag zelf kun u bepalen welke workshop u volgt.

Aanbod workshops

ANLb-deelnemers maken het succes
Sprekers: Paulien Sijbers - projectleider Natuurrijk Limburg, Pieter Puts - veldmedewerker Natuurrijk Limburg en Ed Gubbels - ANLb-deelnemer
Deelnemersbegeleiding en relatiebeheer: denken vanuit de basis. Het verhaal van de ANLb-deelnemer en Natuurrijk Limburg.

ANLb-water
Sprekers: Paul ten Velde - collectieven Midden Overijssel en Noordoost Twente, Bert Knol - waterschap Vechtstromen en Wouter Rozendaal - projectleider ANLb-water BIJ12
Beheermogelijkheden binnen het ANLb-water. Wat is er mogelijk? Met praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen waterschap en collectief.

Beheermonitoring weidevogels: leren van de praktijk
Sprekers: Karen Hinkamp – Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Yvette Ruesen - regiocoördinator Collectief Rivierenland en vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
Landschapsbeheer Gelderland en de Gelderse collectieven lichten toe hoe hun samenwerking bijdraagt aan een verbeterd weidevogelbeheer.

Communicatie doe je er niet zomaar even bij!
Spreker: Walter Menkveld – Water, Land & Dijken
Wat draag je uit als bedrijf en hoe communiceer je als collectief met je leden, vrijwilligers, financiers? Met behulp van een communicatiebureau is de externe communicatie van Water, Land & Dijken enorm verbeterd. Wat kan het jou opleveren?

Digitale registratie akkervogels met de Boerenlandvogelmonitor
Sprekers: Aad van Paassen – Landschappen.NL, Sanne Heijting - ANOG & Ellen Mul - ANV Hollands Noorden
De Boerenlandvogelmonitor is aangepast. Deze is nu ook geschikt voor de invoer van tellingen voor de beheermonitoring van het leefgebied Open akker. Alles over deze nieuwe functionaliteit!

Ecologische commissie: de blik van buiten
Spreker: Mark Kuiper – Collectief Noord-Holland Zuid
Deskundigen van buiten laten meekijken kan beheer en beheerstrategie verbeteren. Bijkomend voordeel is vertrouwen over en weer, dat ervaarde collectief Noord-Holland Zuid.

Hoe schouwen ze bij VALA in de Achterhoek?
Spreker: Rob Geerts – Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
Schouwen is meer dan deelnemers controleren. Deze workshop laat zien hoe VALA schouw en sanctiebeleid heeft vormgegeven.

Initiatieven in de voedselketen die beheer boerennatuur stimuleren
Spreker: Carleen Weebers – Vogelbescherming Nederland
M.m.v.: Mark Kuiper – Collectief Noord-Holland Zuid
Een korte presentatie met discussie over voorbeelden van samenwerkingen van boeren en collectieven. Er is veel ruimte voor discussie en vragen over de ontwikkelingen in de voedselketen. Met onder andere de biodiversiteitsmonitor, Beter Leven-keurmerk en zuivel- en streekproducten.

Laat de natuur voor je werken
Sprekers: Albert van der Ploeg en Jelle Pilat – Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Over richtinggeven aan natuurinclusieve landbouw in Friesland, door perspectieven met betrekking tot vergroening en verduurzaming in het boerenbedrijf te stimuleren.

Lerend beheren: Beheer op Maat als voorbeeld
Spreker: Willemien Geertsema - BoerenNatuur
Wat kunnen we met een kennissysteem zoals Beheer op Maat in lerend beheer?

Maatwerk met een weidevogeldrone
Spreker: Peter van den Brandhof - Natuur & Platteland
Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de mogelijkheden van een weidevogeldrone.

Monitoring in de Maasheggen
Spreker: Lars van Peij - Veldcoördinator Collectief Deltaplan Landschap
Monitoring in een oud cultuurlandschap met veel heggen is een uitdaging. Hoe ga je hiermee om?

Bouwen aan een toekomstbestendig collectief
Spreker: Rene Vree Egberts - Agrarische Natuur Drenthe
Na fusie in 2017 is de coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A. ontstaan. Organisatie, werkwijzen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verantwoording zijn herijkt en opnieuw vastgelegd. Hoe is dit verlopen? Krijg tips en trucs uit Drenthe!

Partrigde-aanpak als voorbeeld voor meer akkernatuur
Sprekers: Meeuwis Millenaar - gebiedscoördinator ANV Altena Biesbosch en Jochem Sloothaak - Brabants Landschap
Binnen het Interreg-project PARTRIDGE worden handvatten ontwikkeld voor effectief ANLb en een gestandaardiseerde monitoring.

Pilots natuurinclusieve landbouw in het nieuwe GLB
Spreker: Aard Mulders - Ministerie van LNV, directie Natuur & Biodiversiteit
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op hoe het boerenland gerelateerde GLB doelgericht ingezet kan worden, en welke rol pilots daarin spelen.

Professionalisering: waar zijn we trots op?
Spreker: Lyda Dik - zelfstandig adviseur, LD13
M.m.v.: Nico Polman - Wageningen Economic Research
Leren hoe uw collectief op professioneel vlak meer kan ontwikkelen? In deze workshop leert u hoe.

Vogels in Open akkerland en Droge dooradering
Spreker: Wolf Teunissen - SOVON
Wat zijn de beste plekken in Open akkerland en Droge dooradering om beheer toe te passen?

Weidevogels en predatiebeheer
Sprekers: Jitze Peenstra – It Lege Midden en Henk Oud – vereniging Noardlike Fryske Walden
Hoe werkt het Friese predatiebeheerplan? De voor- en nadelen.

Werven, opleiden en managen van vrijwilligers(groepen)
Spreker: Wim Tijsen - projectmedewerker Boerenlandvogels Landschap Noord-Holland
Leer op een actieve manier wat vrijwilligers belangrijk vinden en hoe ze zich blijvend verbonden voelen met uw agrarische natuurbeheerorganisatie.

Zichtbaar én in dialoog met effectieve communicatie
Spreker: Alice Leiten – zelfstandig communicatieadviseur
Communicatie, hoe pak je dat nu effectief aan? Of het nu gaat om online of offline, de tijd die je erin steekt moet zich terugverdienen in aandacht, zichtbaarheid en dialoog. De workshop geeft praktische handvatten voor een effectieve communicatiestrategie.

Van gepeperd naar Kruidenrijk Grasland voor Weidevogels?
Spreker: Nick van Eekeren – Louis Bolk Instituut
Wat is de functionaliteit van kruiden in grasland voor de bedrijfsvoering en het effect op de aanwezigheid en beschikbaarheid van insecten voor weidevogels?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Walter Menkveld - Water, Land & Dijken
Wim Tijsen1 hr©Richard Rood
De deelnemer maakt ANLb tot succes
Alice Leiten
Alex Datema_vierkant
Wouter Rozendaal
Rene Vree Egberts
ND7_1513.NEF
Portretfoto Meeuwis
medewerkers Landschap Overijssel
Aard Mulders

Laat je horen en twitter mee: #BoerenNatuurdag2018

Boerennatuur-logo-mail