Informatie over de min-max aanvraag

Naar aanleiding van vragen uit het veld volgt hierbij belangrijke informatie over de min-max aanvraag. Bij het aanvragen van een subsidie voor collectief agrarisch natuurbeheer, geven deelnemers het minimum en maximum aantal hectares op waarvoor zij willen deelnemen. De minimale oppervlakte voor collectief weidevogelbeheer is 0,5 hectare. Voor collectief akkervogelbeheer is 0,3 hectare het minimum. Geadviseerd wordt om bij het opgeven van de min-max aanvraag de minimale oppervlakte aan te vragen. De redenen voor dit advies worden in deze mail beschreven.
Als ANV kunt u gemachtigd zijn door uw leden voor het aanvragen van een subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Check goed de minimale oppervlakte die wordt aangevraagd.
Informeer uw leden over het geadviseerde minimum voor het invullen van de min-max aanvraag voor het beheerjaar 2012.

Verlagen van het minimum
Vanuit de Europese regelgeving wordt het niet geaccepteerd als aanvragers onder het minimale aantal hectare’s komen van hun beschikking.
Er zijn slechts drie mogelijkheden om op dit moment het minimum van uw aanvraag te verlagen:

  1. als de beheerder na de overdracht van grond niet meer kan voldoen aan zijn/haar min-max aanvraag, moet de beheerder het DR-loket bellen en het formulier ‘Melding van  overdracht’ aanvragen. Op verzoek kan de min-max aanvraag  dan met de overgedragen oppervlakte worden aangepast . Dus bij overdacht van 2 ha kan het minimum met 2 ha worden verlaagd.
  2. wanneer de oppervlakte is gedaald als gevolg van de bijstelling van de BRP (basis registratie percelen)  kan het minimum met die oppervlakte worden verlaagd of,
  3. wanneer het minimum te hoog is gelegd vanwege de groenfinanciering. Dit geldt alleen voor de min-max aanvragen van 2010. Voor te hoge minimum aanvragen van 2011 e.v. geldt dit niet meer.


In de laatste twee gevallen moet men aan DR kunnen bewijzen dat deze wijziging heeft plaatsgevonden.
In de Toolkit is een extra notitieveld opgenomen ‘wijzigen BRS’. Hier moet men het BRS-nummer invoeren wat gelijk is aan het BRS-nummer dat zal worden gebruikt voor de aanvraag tot uitbetaling van de GDI in mei 2012 en het BRS-nummer waarop de min/max staat geregistreerd.

Sancties
De sancties voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een oppervlakte die lager is dan het minimum dat is aangegeven in de min-max aanvraag, zijn de volgende;

  • de gehele beschikking wordt ingetrokken
  • de vergoedingen die al zijn uitgekeerd moeten worden terugbetaald

Boeren die in het verleden een te hoog minimum hebben aangevraagd en die daar nu spijt van hebben de keuze uit twee opties:

  • toch boven het min. van de aanvraag blijven en de beschikking uitdienen. Let erop dat men dus ook volgend jaar weer aan het minimum moet kunnen voldoen
  • de beschikking opzeggen, met als consequentie het verlies van 1 of meerdere jaren beheervergoedingen, en een beschikking met een lager minimum aanvragen

Verhogen van het minimum
Het verhogen van het maximum in een SNL-overeenkomst is mogelijk, middels een uitbreidingsaanvraag die tijdens de openstelling gedaan kan worden.

Vragen
Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Annemarie Peletier, consulent BoerenNatuur, apeletier@boerennatuur.nl, tel. 0512-30 50 50 of 06-10 31 49 68.

Terug