Over ons

Een organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Vereniging BoerenNatuur is het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen (anv’s) in Groningen ,Friesland ,Drenthe en Flevoland. BoerenNatuur bevordert agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Nederland door ondersteuning van anv’s, door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. BoerenNatuur begeleidt de anv’s om tot een goed georganiseerde en hoog gekwalificeerde aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te komen.

Een organisatie van en voor anv’s
BoerenNatuur is een vereniging van anv’s. De ANV’s bepalen het beleid. Om de verbondenheid met de ANV’s sterk te houden, heeft BoerenNatuur het zwaartepunt van haar activiteiten op provinciaal niveau neergelegd in Provinciale Ledenoverleggen. BoerenNatuur  moet snel kunnen inspelen op de veranderende uitdagingen waarvoor de ANV’s zich geplaatst zien. Dat vereist een flexibele organisatie, die de ontwikkelingen snel kan vertalen in haar beleid en adviesprogramma’s.

Bestuur
De verbondenheid met de anv’s klinkt door in de bestuurssamenstelling. Vijf van de zeven bestuursleden worden benoemd op voordracht van de anv’s. Het bestuur wordt aangevuld met een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van LTO Noord.
De huidige bestuurssamenstelling:

  • E.H. (Everhardus) Togtema (voorzitter)
  • A.W. (Alex) Datema (vertegenwoordiger ANV’s Groningen en vice-voorzitter)
  • S. (Sippe) Bron (vertegenwoordiger ANV’s Friesland)
  • W. (Wopke) Veenstra (vertegenwoordiger ANV’s Friesland)
  • B. (Bert) Wiekema (vertegenwoordiger ANV’s Drenthe)
  • mw. C. (Coby) Dekker–Van den Berg (vertegenwoordiger ANV’s Flevoland)
  • G. (Geart) Kooistra (vertegenwoordiger LTO Noord)
  • R. (Nerus) Sytema (ambtelijk secretaris/penningmeester)

BoerenNatuur als partner in beleid
BoerenNatuur spant zich permanent in om beleid en regelgeving bij te schaven, zodat deze doelmatig blijft en gebruiksvriendelijk voor agrariërs en ANV’s. BoerenNatuur is op zowel landelijk als provinciaal niveau een vaste overlegpartner van de overheid. Zij adviseert de overheid over de ontwikkeling en uitvoering van de regelgeving.

BoerenNatuur als stimulator, kwaliteitsbewaker en hulp
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft alleen toekomst bij voldoende resultaat. Dat resultaat is afhankelijk van een effectieve aanpak door goed georganiseerde en gekwalificeerde ANV’s. BoerenNatuur begeleidt en ondersteunt de ANV’s hierin. Zij stimuleert kennisuitwisseling, organiseert opleidingen en excursies, initieert voorbeeldprojecten, ontwikkelt hulpmiddelen voor de uitvoering en geeft organisatieadvies aan de aangesloten ANV’s.

Collectieve verzekeringen
Eén van de faciliteiten van BoerenNatuur voor de aangesloten anv’s is het pakket van collectieve verzekeringen. Het werk van anv’s brengt financiële risico´s met zich mee, waardoor anv´s met schadeclaims kunnen worden geconfronteerd. De anv´s kunnen via BoerenNatuur tegen gereduceerde tarieven deelnemen aan verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.


Terug