Verschuiving datum Algemene Voorjaarsvergadering BoerenNatuur

In afwijking van eerdere berichtgeving, organiseert BoerenNatuur haar Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering) op
maandagavond 19 maart 2012. De vergadering wordt gehouden bij Hotel Van der Valk in Drachten en begint ’s avonds om 20.00 uur.
Aan de orde zijn o.a. de goedkeuring van het jaarverslag 2011 van BoerenNatuur,  de jaarrekening 2011 en bestuursverkiezingen.

Als bijzondere gast is voor deze bijeenkomst uitgenodigd de heer Herman Sieben, regiodirecteur noord van Staatsbosbeheer. Zijn lezing zal gaan over het thema “samenwerking voor een beter beheer van de groene ruimte”, met bijzondere aandacht voor de samenwerking in de groene gebiedscoöperatie Zuidelijk Westerkwartier.

Terug